Meny

Meny

Barnhack

Filmen är producerad av Underfund.


Barnhack är en endagsaktivitet där vi bjuder in barn och unga mellan 9 - 13 år tillsammans med föräldrar, far- eller morföräldrar, till de företag som vi samarbetar med.

I inspirerande miljöer får barn och vuxna tillsammans utforska programmering och digitalt skapande. Genom att företagen öppnar upp sina lokaler på barnhacket, kan vi visa barn och unga hur en framtida arbetsplats kan se ut. 

Barnhack är helt gratis och det krävs inga förkunskaper för att delta. Inbjudan till barnhack sker genom våra partnerskolor och -organisationer som liksom vi arbetar för att främja en digital demokrati.

Volontärer som till vardags arbetar med programmering på företaget handleder barnhacket och fungerar även som förebilder som kan bredda bilden av vem som kan arbeta med, och vad som är möjligt att skapa med kod. 

Att barn och föräldrar, mor- eller farföräldrar, deltar tillsammans ser vi som väldigt värdefullt då samhällets digitalisering kräver kunskapslyft och kompetensutveckling även bland vuxna och äldre. 

Barnhack med volontär

Foto: Maria Uhr


Sagt om barnhack

”Ska vi kunna möta behovet av programmerare måste fler unga få chansen att lära sig att koda och utforska digitalt skapande. För framtidens unga kommer olika kodspråk vara lika viktiga som kunskaper i engelska är idag.”

Joke Palmkvist, ansvarig för skola och högre utbildning på Microsoft

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev "Koda med barn" om du vill få nyheter om barnhack så väl som tips på hur du kommer igång med programmering och digitalt skapande med målgruppen barn och unga.