Meny

Meny

Värdegrundspolicy

Som volontär hos Kodcentrum vill vi att du godkänner våra etiska riktlinjer och tar del av nedan vägledande principer. 

Som volontär vill vi att du:

 • bemöter alla barn, medvolontärer och föräldrar likvärdigt och med respekt.
 • är införstådd med att Kodcentrum inte accepterar mobbning eller kränkande behandling.
 • som volontär i en kodstuga bidrar till att skapa en trygg, välkomnande och öppen atmosfär.
 • att du skickar ditt brottregisterutdrag till Kodcentrums kansli på Kodcentrum, Fack 44, Norrsken House, Birger Jarlsgatan 57 C, 113 56 Stockholm.

I gengäld erbjuder vi:

 • att vara med och bidra till en växande digital demokrati.
 • möjlighet att tillsammans med Kodcentrums pedagoger vara med och bidra till fram egna uppgifter.
 • möjlighet att vara med och utveckla Kodcentrums verksamhet framåt.

 Etiska riktlinjer

Som volontär är jag införstådd med att:

 • aldrig ta emot pengar eller gåvor från elever eller föräldrar
 • aldrig konsumera tobak, alkohol, eller droger i samband med Kodcentrums aktiviteter (kodstuga, barnhack eller andra tillställningar)
 • behandla alla deltagare likvärdigt
 • vid något misstänkt olämpligt i samband med Kodcentrums aktiviteter, meddela detta till Kodcentrums projektledare för kodstugor eller Kodcentrums kansli direkt
 • närvara i kodstugan efter överenskommelse med ansvarig projektledare
 • meddela ansvarig projektledare om du måste avsluta ditt volontärsuppdrag

Du ställer dig bakom dessa vägledande principer genom att godkänna ”jag har läst och godkänt Kodcentrums vägledande principer” i anmälningsformuläret till att bli volontär.