Meny

Meny

Information med anledning av coronaviruset

Kodcentrums kansli bevakar situationen rörande coronaviruset och har i enlighet med Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer beslutat att vidta följande åtgärder för alla våra aktiviteter:

Generellt förhållningssätt:

 • Har du varit i någon/några av de regioner/länder som klassas som ett högriskområde uppmanar vi både deltagare och volontärer att stanna hemma från kodstugan.
 • Har du varit i kontakt någon som vistats i någon/några av de regioner/länder som klassas som ett högriskområde uppmanar vi både deltagare och volontärer att stanna hemma från kodstugan.
 • Känner du dig sjuk och specifikt vid symptom på luftvägsinfektion uppmanar vi både deltagare och volontärer att stanna hemma från kodstugan.

Vi hänvisar istället till användning av Kodboken.se där allt vårt material finns. Lärare hänvisar vi till Koda i skolan vårt material för skolan.

Kodstugor

I samråd med våra samarbetspartners för våra kodstugor för barn håller följande kodstugor för närvarande stängt:

 • Spotify i Stockholm.
 • Ericsson i Stockholm, Kista.
 • Chalmers i Göteborg.
 • Sigma i Göteborg. 
 • TechTensta i Stockholm, Tensta.

*Barn som väljer att stanna hemma från kodstugan, där aktivitet fortgår som planerat, behåller självklart sin plats i kodstugan. 

Kodkupor

I samråd med våra samarbetspartners för våra kodkupor håller följande kodkupor för närvarande stängt:

 • Kulturhuset Agora i Linköping. 
 • Starten för Fleminsgsberg Sience Center i Huddinge, Stockholm, är framskjuten. 

Lärarkodstugor

I samråd med våra samarbetspartners för våra lärarkodstugor håller följande kodstugor för närvarande stängt:

 • Spotify i Stockholm.
 • Center för skolutveckling i Göteborg. 
 • Foo Café i Malmö.

Övriga aktiviteter & hack

Alla våra övriga aktiviteter så som barn- och lärarhack, workshops, föreläsningar etc. är för närvarande inställda. Vi arbetar på att kunna erbjuda nya datum längre fram och hoppas på att snart kunna erbjuda olika typer av digitala lösningar. 

Med vänliga hälsningar,
Kodcentrums styrelse & kansli