Meny

Meny

Årsmöte 2021

Välkommen på årsmöte 2021! 

Kodcentrums årsmöte är ett tillfälle då medlemmar samlas för att diskutera föreningens framtid. 

Styrelsen och kansliet hälsar alla våra medlemmar varmt välkomna till 2021 års digitala årsmöte och ser fram emot ett givande möte tillsammans med er!  

När: lördagen 24/4  
Tid: 13.00 - 16.00
Plats: Digitalt - Klicka här för att ansluta till årsmötet 

Motioner 
Motionerna ska vara styrelsen (inger@kodcentrum.se) tillhanda senast 2021-04-03. 

Nomineringar till styrelsen 
Nominera dig eller någon annan senast den 27/3 genom att mejla till valberedningen@kodcentrum.se

Årsmötesunderlag kommer att läggas upp här senast 17/4

 1. Dagordning
 2. Instruktioner och arbetsordning
 3. Årsredovisning och revisionsberättelse 2020
 4. Verksamhetsberättelse 2020
 5. Motioner
  1. Motion 1 - Interpellationer
   1. Motionsvar 1
  2. Motion 2 - Volontärskap 
   1. Motionsvar 2
  3. Motion 3 - Medlemskap
   1. Motionsvar 3
 6. Proposition 1
  1. Bilaga 1 - Förslag till nya stadgar 2021
  2. Bilaga 1 - Förslag till nya stadgar 2021 - track changes
  3. Bilaga 2 - Kodcentrums mission och vision
 7. Valberedningens förslag
 8. Motivering av valberedningens förslag

Bli medlem

För att ha rösträtt på årsmötet behöver du vara medlem (som volontär är du medlem) och det kan du bli här

Vid frågor vänligen kontakta ordförande Inger Tegelström: inger@kodcentrum.se

Än en gång, välkomna till Kodcentrums årsmöte 2021! 

/Kodcentrums styrelse genom ordförande Inger Tegelström