Meny

Meny

Volontärpolicy

För att volontärskapet ska fungera så bra som möjligt har vi tagit fram en volontärpolicy och etiska riktlinjer som våra volontärer behöver godkänna och känna till. 

Läs policyn i sin helhet här.

Volontärpolicyn fungerar som ett stöd för dig som är volontär och beskriver ömsesidiga förväntningar, skyldigheter och rättigheter. Här kan du läsa volontärpolicyn i korthet. 

Som volontär ska du/ har du rätt till:

 • dela Kodcentrums värdegrund.
 • stanna minst en termin och medverka i kodstugan regelbundet.
 • bemöta alla barn, volontärkollegor och föräldrar med lika respekt.
 • aldrig acceptera mobbning eller kränkande behandling.
 • skapa en inkluderande och öppen atmosfär i kodstugan.
 • lämna in ett begränsat utdrag ur belastningsregistret.
 • introduktion/ utbildning.
 • alltid behandlas med respekt.
 • skydd genom olycksfallsförsäkring.
 • stöd och handledning.

 

Etiska riktlinjer

I våra verksamheter värnar vi om ett klimat som präglas av öppenhet, intresse och respekt för samtliga medverkande. Som volontär har du en viktig roll som förebild och ska ta ansvar för att upprätthålla den.

Som volontär är du införstådd med att:

  • aldrig ta emot pengar eller gåvor från elever eller föräldrar.
  • aldrig konsumera tobak, alkohol, eller droger i samband med Kodcentrums aktiviteter (kodstuga, barnhack eller andra tillställningar).
  • behandla alla deltagare likvärdigt.
  • inte sprida vidare känslig information om kodstugans deltagare eller volontärer - såsom personuppgifter eller personlig information som en deltagare eller volontär i Kodstugan anförtrott dig.
  • aldrig fotografera deltagare eller volontärer i Kodstugan som inte skriftligen lämnat in sitt medgivande till Kodcentrum – ett fototillstånd. Detta förbud gäller både bilder för internt bruk inom volontärgruppen och för all annan användning.
  • om du misstänker något olämpligt i samband med en aktivitet, meddela kodstugans lokala Trygghetsombud eller vänd dig direkt till Kodcentrums kansli.
  • närvara i kodstugan efter överenskommelse med ansvarig projektledare.
  • meddela ansvarig projektledare om du måste avsluta ditt volontärsuppdrag.
  • Kodcentrum har rätt att avsluta ditt uppdrag om det inte sköts enligt ovan.

* Genom att godkänna ”jag har läst och godkänt Kodcentrums vägledande principer” i anmälningsformuläret ställer du dig bakom volontärpolicyn.

 

Kodcentrum är en ideell, icke-statlig, partipolitisk och religiöst obunden organisation. Vi tror på ett samhälle där alla möts som jämlikar, delar kunskaper och bygger ömsesidiga relationer. Ett samhälle där man förebygger utanförskap genom öppenhet och inkludering.