Meny

Meny

Pro bono-partners

Kodcentrum har den stora förmånen att samarbeta med kompetenta och inspirerande pro bono-partners inom olika områden. Dessa samarbeten är ett viktigt stöd för föreningens utveckling. 

Kodcentrum har ett pågående arbete med en enastående varumärkesstrateg,  får låna lokaler, jobbar med en ledarskapsutvecklare för att skapa innovationskraft och människor i balans, samarbetar med en grym illustratör och får IT-stöd från fantastiska tekniker. Tack vare detta kan vi på ett ännu bättre sätt se till att fler barn och unga gratis introduceras till programmering!

undefined

undefined

 

undefined


undefined


undefined

 

Fotograf Maria Uhr

  

IBM

undefined 

 
Hör av er till oss på emelie@kodcentrum.se om ert företag eller organisation är intresserade av att bidra till Kodcentrums verksamhet.