Meny

Meny

Kod i skolan

Med stöd från Vinnova driver vi projektet Kodstart - Kod i skolan, för att underlätta för lärare att använda sig av programmering och digitalt skapande i skolan.

Kodcentrum kommer under 2016-2017 att ta fram en modell för hur lärare i årskurs 4-5 ska kunna föra in programmering och digitalt skapande i undervisningen, inom ramen för nuvarande läroplan och skolämnen. 

Vi ser ett stort intresse bland så väl lärare och skolledning, som föräldrar och barn, att få möjlighet att utforska programmering som kreativt verktyg för eget skapande i skolan.

Projektet är tvåårigt och syftar till att skapa förutsättningar för en digital demokrati genom en skola som rustar alla barn och unga för att aktivt kunna delta i och bidra till dagens och framtidens digitala samhälle.

Den modell som projektet ska ta fram innehåller bland annat en kompetenshöjande workshop för lärare, lärarhandledningar och elevuppgifter med samhällsförankrade och problemlösande uppdrag. Allt material tas fram i en samskapande process med elever, lärare och våra samarbetspartners.

Projektet genomförs tillsammans med svenska IT-företag som Spotify, Informator, EdQu, Obviuse och grundskolan Vittra Brotorp.

– Alla barn ska ha samma möjlighet att förstå och kunna påverka digitala tjänster i dagens samhälle. Här tror vi att det är viktigt med en samverkan mellan näringsliv, skola, ideell och offentlig sektor, säger Katarina Berg, VP Global HR på Spotify. 

Tillsammans med EdQu ska projektet även ta fram en prototyp för digital utvärdering. På så sätt kan projektet mäta elevernas och lärarnas kunskapsutveckling inom digital kompetens, datalogi och programmering.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev "Koda med barn" om du vill få nyheter kring projektet och andra tips på hur du kommer igång med programmering och digitalt skapande med målgruppen barn och unga.