Meny

Meny

Koda i skolan

Med stöd från Vinnova lanserar vi Koda i skolan för att underlätta för lärare att använda sig av programmering och digitalt skapande i skolan.

Nästa år implementeras regeringens beslut att införa programmering och digitalt skapande i läroplanen för grundskolan. Beslutet kommer att påverka tusentals lärare. Därför lanserar Kodcentrum Koda i skolan, ett nytt läromedel som ska göra det enkelt för lärare att komma igång med programmering. 

Koda i skolan är ett läromedel i två kompletterande delar. En del består av praktiska lektionsupplägg som finns tillgängliga på Kodboken.se och som har tagits fram tillsammans med Kodcentrums samarbetspartners Spotify och spelstudion Paradox Interactive.

Tillsammans med edtechbolaget EdQu har dessutom tagit fram ett digitalt läromedel om datalogiskt tänkande, programmering och digital kompetens som finns tillgängligt via Kodboken.se och EdQus läromedelsportal.

I korta avsnitt under samlingsnamnet “Fatta koden” på Kodboken.se ges vardagsnära förklaringar och exempel på begrepp som kan upplevas abstrakta och krångliga. På EdQu kan elever och lärare utmana och öva sin förståelse efter att ha jobbat med övningarna på Kodboken.se.

Om projektet

Projektet pågår under 2016-2017 och handlar om att ta fram en modell för hur lärare i årskurs 4-5 ska kunna föra in programmering och digitalt skapande i undervisningen, inom ramen för nuvarande läroplan och skolämnen. 

Vi ser ett stort intresse bland så väl lärare och skolledning, som föräldrar och barn, att få möjlighet att utforska programmering som kreativt verktyg för eget skapande i skolan.

Projektet är tvåårigt och syftar till att skapa förutsättningar för en digital demokrati genom en skola som rustar alla barn och unga för att aktivt kunna delta i och bidra till dagens och framtidens digitala samhälle.

Den modell som projektet ska ta fram innehåller bland annat en kompetenshöjande workshop för lärare, lärarhandledningar och elevuppgifter med samhällsförankrade och problemlösande uppdrag. Allt material tas fram i en samskapande process med elever, lärare och våra samarbetspartners.

Projektet genomförs tillsammans med svenska IT-företag som Spotify, Informator, EdQu, Obviuse och grundskolan Vittra Brotorp.

– Alla barn ska ha samma möjlighet att förstå och kunna påverka digitala tjänster i dagens samhälle. Här tror vi att det är viktigt med en samverkan mellan näringsliv, skola, ideell och offentlig sektor, säger Katarina Berg, VP Global HR på Spotify. 

Tillsammans med EdQu ska projektet även ta fram en prototyp för digital utvärdering. På så sätt kan projektet mäta elevernas och lärarnas kunskapsutveckling inom digital kompetens, datalogi och programmering.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev "Koda med barn" om du vill få nyheter kring projektet och andra tips på hur du kommer igång med programmering och digitalt skapande med målgruppen barn och unga.