Meny

Meny

Anna - en inspirationskälla

Blogginlägg

Jag fick chansen att bekanta mig lite närmre med Anna Ramsay som är vår nya projektledare för mötesplatser. Hon har bott i många olika länder och har trotts sin unga ålder en master i en master i Offentlig förvaltning med inriktning policyanalys, från Göteborgs Universitet. Kärnan i hennes examensarbeten har varit jämlikhet, då det är någonting som ligger henne varmt om hjärtat.

Anna har gått en kurs i 3D-printing vilket gjorde att hennes intresse för digitaliserad samhällsförändring växte. För Anna var det en viktig eye opener att förstå hur snabbt utvecklingen går och att man måste hänga med i förändringarna för att inte hamna i ett digitalt utanförskap. Anna berättar även att hennes studier och tidigare arbetslivserfarenhet har öppnat upp för en djupare förståelse för att använda ett intersektionellt perspektiv i samhällsanalysen.

- Vi behöver få en ökad förståelse för och se vikten av att ha ett samhälle som representeras av många olika röster. Man blir ju formad på ett visst sätt beroende på var och hur man växer upp, det gäller att se de mönster man omger sig av för att våga utmana dem och utvecklas, säger Anna.

Det är svårt att bli annat än inspirerad av Annas brinnande entusiasm för jämställdhet och jämlikhet. Hon berättar hur insikten om samhällets många orättvisor och problem slår emot henne under hösten 2015.

- Det var då jag verkligen insåg hur olika förutsättningar vi har och att vilken utgångspunkt man får i livet beror på var man är född och vart man hamnar, berättar Anna.

När Anna hade skrivit klart sin master fick hon jobb på Kista Rinkeby stadsdelsförvaltning under sommaren. Där arbetade hon med ungdomar och såg segregationen i vitögat. Hon berättar att många av de ungdomar som hon möter under den här tiden växer upp med, vad hon beskriver som lite av en hopplös tilltro till framtiden och vilka möjligheter de själva ser att de har.

- Det finns så mycket potential hos de här ungdomarna som vi har ett ansvar för att ta vara på. Hopplösheten som ungdomarna i de här områdena känner blivit min drivkraft. Genom att lära känna gruppen jag jobbade med blev det så tydligt att de är tvungna att arbeta så mycket hårdare för mindre, än de ungdomar som exempelvis växer upp i innerstaden. Hos mig skapade det ett ännu djupare engagemang att arbeta för ett mer inkluderande samhälle som ser det positiva i mångfalden. Alla behövs och det är genom människors olikheter ett samhälle växer och blir starkare, säger Anna

Jag kan inte annat än hålla med henne, mötet med andra människor är så viktigt för att skapa förståelse och få insikter för andra människors situation. Det är också i möten med andra man undviker att stänga in sig i sin egen trygghetsbubbla. Genom att våga ta sig ur sin egen comfort zon och se andra delar av samhället och världen, än de man är van vid, får man en helt annan syn och förståelse för hur samhället ser ut.

- Det ger mig energi att komma ut och träffa nya människor. Jag är så glad över att ha fått möjligheten att arbeta tillsammans med Kodcentrum. Det är så viktigt att ge barn från socioekonomiskt utmanade områden möjligheten att lära sig skapa med kod. Samhällsklyftorna skapar ett stort glapp och alla skolor har inte samma digitala förutsättningar så vi måste jobba tillsammans för att undvika ett digitalt utanförskap i framtiden, fortsätter hon.

Barn från Södermalmsskolan.

Anna menar att skolan idag inte ger alla samma förutsättningar att utvecklas, och med programmering och digital kompetens i läroplanenen får man möjlighet att anamma ett nytt mind set. Det kommer att få positiva effekter på hela samhället då det är människan som är kreativ och kommer på alla digitala lösningar på problem.

- Jag vill också vara med och lyfta att tjejer specifikt kan vara med och bidra och skapa samhällsförändring genom digitala lösningar. Vi behöver fler tjejer i IT branschen för den är fortfarande otroligt mansdominerad och genom att få in vi flickor och kvinnors perspektiv på teknik kan digitaliseringen utvecklas ännu mer. Det behövs en diversifiering av den homogena gruppen för att vi ska kunna sluta skapa stereotyper.

Genom sina tidigare erfarenheter vill hon utveckla Kodcentrums mötesplatser genom att involvera fler volontärer från olika bakgrunder.

- Vi behöver vara tydligare med att man inte behöver vara programmerare för att vara volontär hos oss. Förutom allt det fantastiska som Kodcentrum redan gör så kan vi fungera som en brygga för integration och skapa samverkan för att lära av varandra. Det tror jag att jag skulle berika kodstugan ännu mer. Jag gillar att hitta nya lösningar, det ger mig energi, säger Anna

Det känns otroligt tryggt och bra att Anna börjar i vårt team, det känns verkligen som rätt person på rätt plats och jag är helt övertygad om att det kommer att vara ett lyft för Kodcentrums mötesplatser. Att Anna blir frustrerad över sociala orättvisor, antidemokratiska krafter och växande samhällsklyftor är tydligt. För att vi ska lämna vårt samtal med en härlig känsla än den orättvisorna skapar frågar jag vad som gör henne glad.

Annas cocker spaniel, Winston. Foto: Anna Ramsay

- Den direkta glädjen i mitt liv är hundar! Jag har en cocker spaniel. Han heter Winston och är 7 år gammal. Att vara ute i naturen gör mig glad, men jag blir framförallt glad av att träffa nya människor. Det sociala är väldigt viktigt för mig, det är då jag utmanas i mitt tankesätt, avslutar Anna.

/Sanna Filipsson, kommunikatör