Meny

Meny

Våga utforska ihop med eleverna och våga misslyckas!

Blogginlägg

FridaRit illustrerade våra diskussioner såhär fint.  Cred: fridarit.com / @fridaritcom / #fridarit

Digital illustration: fridarit.com

Tillsammans med Microsoft så arrangerade vi under Almedalsveckan i Visby ett välbesökt samtal på Pickit om det digitala lärandet; dess möjligheter och dess utmaningar. Under tre panelsamtal så diskuterade vi hur vi ska lyckas med programmering och digitalt skapande i undervisningen nu när programmering är en del av läroplanen från och med 1 juli 2018. 

Inledningsvis så berättade Magdalena Kågström och Andreas Hedlund från Skellefteå Kommun mer om deras arbete med att fortbilda lärare och hur de tagit fram lektionsmaterial för att få in programmering och digitalt skapande i grundskolan. De nämnde att de trots lågt intresse initialt påbörjade arbetet redan 2014 men att intresset växt sig allt starkare bland lärarna genom åren och att de nu introducerat programmeringsväskor med material (t.e.x robotar) som alla skolor i kommunen kan låna. I samma panel så berättade även Annika Hedås Falk från Stockholm Stad mer om samarbetet som staden har med Kodcentrum och om Stadshushacket som ägde rum tidigare i år.

I den andra panelen för dagen så diskuterade Emil Robertsson från Informator Utbildning och Katarina Berg från Spotify mer om lärarens roll; hur viktig den är och hur den kan behöva förändras i framtiden. Vilka förmågor och egenskaper är det vi behöver utveckla? Skulle lärare kunna arbeta med mer agila metoder?; var några av frågorna som diskuterades.   

I den sista panelen för dagen så berättade Lisa Söderlund från Kodcentrum och Viktor Sebes från edtech-företaget EdQu mer om projektet Koda i skolan och de lärdomar de haft såhär långt in i projektet efter flera pilottester med lärare och elever. Lisa lyfte bland annat vikten av att våga utforska tillsammans med eleverna och att våga misslyckas. 

Diskussionerna fortsatte sedan i bikupor där såväl panelerna som publiken deltog och många av tankarna och reflektionerna som uppstod där finner man under hashtagen #vågakoda på Twitter.

Stort tack till alla som deltog och delade med er av era tankar och reflektioner!

P.S: Ta gärna del av den fantastiska illustrationen ovan som fridarit.com tecknade ner i realtid medan diskussionerna pågick. D.S