Meny

Meny

Kodcentrum storsatsar på fritidsverksamhet till hösten

Blogginlägg

Nu storsatsar Kodcentrum på eftermiddagsaktiviteter skräddarsydda för fritids och fritidsklubbar! Det är alltid gratis!

Vi engagerar barn i åldrarna 9-13 i digitalt skapande och meningsfulla aktiviteter med programmering som kreativt verktyg. Våra fritidsaktiviteter sker regelbundet efter skoltid under hela hösten. Här utvecklas barnens språk och uppfinningsrikedom. Skapa spel tillsammans, knäck Rymdkoden och hitta på robotar som löser samhällsutmaningar.

Vill ni delta i höstens upplägg?

Vad?

I höst erbjuder Kodcentrum en mängd aktiviteter varje vecka, där barn och unga 9-13 år gratis kan delta inom ramen för organiserad fritidsverksamhet (fritidsklubbar, biblioteksgrupper eller andra kommunala arrangemang) eller privat hemma.
Aktiviteterna utgår från olika teman; spel, musik, berättelser och robotar & AI.

Hur?

Aktiviteterna sker såväl online genom webbsändningar som i fysiska träffar ute i fritidsverksamhet. Kodcentrums pedagoger introducerar och leder alla aktiviteter och programmeringskunniga volontärer stödjer barnens utforskande på plats eller genom chatt.

Vi använder oss i första hand av kodverktyget Scratch, ett etablerat och gratis webbaserat program för att lära barn och unga programmeringens grunder genom blockprogrammering. Verktyget används stort i skolor redan idag och är välkänt inom skola och fritidsverksamhet.

När?

Barngrupper kan delta såväl i enskilda event som återkommande träffar en gång i veckan enligt ett pedagogiskt upplägg. Se alla datum i vårt kalendarium.


Stöd och fortbildning

Genom fysiska eller digitala möten introducerar och fortbildar vi gärna era pedagoger inom ramen för olika typer av fritidsverksamhet. Om ni önskar introducerar vi gärna även era lärare i skola (åk. 3-6) för bredare genomslag och etablering i er kommun och region.