Meny

Meny

Informator ger fortsatt och utvecklat stöd till Kodcentrum

Blogginlägg

Foto: Madeleine Olander

Informator ger för fjärde året i rad ett fortsatt och utvecklat stöd till Kodcentrum i rollen som huvudpartner. Med över 25 års erfarenhet av att producera och leverera utbildningar inom systemutveckling vill Informator verka för att skapa möjligheter för barn och unga att få en kostnadsfri introduktion till programmering och de digitala färdigheter som näringslivet behöver idag och i framtiden. 

- Vi är otroligt glada över Informators fortsatta stöd som gör det möjligt för oss att utveckla vårt arbete inom såväl vårt ”Koda i skolan”-projekt som i våra kodstugor. Informator delar även vår syn kring långsiktighet och kontinuitet som starka faktorer för utveckling vilket är otroligt värdefullt för oss i vårt arbete, säger Ronnie Schmidt, generalsekreterare på Kodcentrum.

Förutom ett finansiellt stöd till verksamheten och egna volontärinsatser skänker Informator även kostnadsfri utbildning till Kodcentrums personal och volontärer.

Informator medverkar också i Kodcentrums projekt ”Koda i skolan” som bland annat handlar om att hitta metoder och verktyg för att fortbilda lärare inom programmering, datalogiskt tänkande och digital kompetens. 

 - ”Nästa år implementeras äntligen regeringens beslut att införa programmering och digital kompetens i läroplanen för grundskolan. Beslutet kommer att påverka tusentals lärare och skolan står inför ett gigantiskt förändringsarbete. Genom vårt engagemang i projektet ”Koda i skolan” stöttar Informator Kodcentrum i arbetet med att ge lärare goda förutsättningar och för att säkerställa en likvärdig utbildning för eleverna och på så sätt långsiktigt adressera bristen på systemutvecklare i Sverige. Att aktivt bidra till att Sverige förblir ett världsledande mjukvaruutvecklingsland är en del av vår mission och därför är vårt engagemang i Kodcentrum långsiktigt och en viktig del av vår verksamhet” säger Emil Robertsson VD på Informator Utbildning.