Meny

Meny

Kodcentrum åker på turné för att träffa hundratals lärare

Blogginlägg

 

Foto: Kristina Alexanderson

Kodcentrum är väldigt glada och stolta över att ha blivit inbjudna till att åka med Skolverket på turné i höst för att möta hundratals lärare i matematik och teknik och diskutera programmering i skolan.

Turnén är en del av förberedelserna inför att programmering och digital kompetens ingår i läroplanen från och med 1 juli 2018. Redan nu börjar skolor att arbeta utifrån förändringarna och det är stor efterfrågan på kompetensutveckling och fortbildning.

 - Vi möter många lärare som är både nyfikna och osäkra på hur programmering kan användas i skolan. Jag tror att det viktigaste är att ge eleverna en grundläggande förståelse för vad programmering är och ett självförtroende i att de har förmågan att skapa med programmering, säger Lisa Söderlund, pedagog på Kodcentrum.

Enligt den uppdaterade läroplanen ska skolan bidra till att elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar dig som individ så väl som samhället i stort. Elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, samt att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt, ska stärkas. Det handlar också om utveckla förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg.

 - Programmering handlar inte bara om att kunna skriva kod i ett särskilt programmeringsspråk. Det handlar om att förverkliga idéer genom att identifiera problem, dela upp det i hanterbara delar, hitta och testa möjliga lösningar och kunna formulera dessa på ett sätt som en dator kan förstå, fortsätter Lisa Söderlund, pedagog på Kodcentrum.

Kodcentrum kommer att närvara vid datumen i Linköping och Malmö under temat ”Varför ska barn lära sig programmering?” och där dela med oss av såväl tips som framtidsspaningar.

Datum:
Stockholm - 2 oktober
Örebro - 3 oktober
Göteborg - 4 oktober
Halmstad - 5 oktober
Linköping - 9 oktober
Sundsvall -11 oktober
Umeå  - 12 oktober
Jönköping - 18 oktober
Växjö - 19 oktober
Malmö - 20 oktober
Uppsala - 23 oktober
Luleå - 24 oktober
Karlstad - 26 oktober

Samtliga datum är fullbokade och Skolverket undersöker möjligheten att ordna fler tillfällen i och med det stora intresset.