Meny

Meny

​Lärarhack inspirerar till att skapa med kod

Blogginlägg

KomTek och Kodcentrum vill väcka intresset och stärka lärarnas självförtroende i programmering. Tillsammans bjuder de in till lärarhack på 9 orter för att inspirera till mer digitalt skapande i skolan.

Sedan hösten 2018 är programmering och digital kompetens inskrivet i läroplanen för grundskolan, men sju av tio lärare saknar grundläggande kompetens i ämnet och många vittnar om att det är svårt att komma igång. Kunskap i programmering och en förståelse för hur digitala tjänster fungerar är ett måste för att våra barn ska kunna vara aktiva medborgare.

Kodcentrum är en ideell förening som introducerar lärare och barn till programmering och digitalt skapande. KomTek är en kommunal teknik- och entreprenörsskola som finns i 15 kommuner i Sverige. Genom att gå ihop och erbjuda inspirerande lärarhack hoppas de att de kan starta nästa våg av lärande där lärare, fritidspedagoger och bibliotekspersonal med flera kan ta ytterligare steg inom digitalisering och programmering i skolan.

Lärarhacken blir en kick-off i programmering och digitalt skapande för både novisa och erfarna. Med spännande talare från näringslivet och workshops på olika teman som knyter an till läroplanen kommer hacken att bjuda på mycket inspiration och lärande. Intentionen med hacket är att lärarna ska gå därifrån och känna sig stärkta och inspirerade till att börja koda med sina elever med en gång och veta vilket stöd de kan få av KomTek och Kodcentrum.

Programmering handlar om att lösa problem, att klura och försöka hitta lösningar tillsammans och att förstå att det nästan aldrig finns ett rätt eller fel svar, utan flera möjliga. Vi hoppas att lärarna kommer att inspireras till att jobba med programmering i fler ämnen än matte och våga testa sig fram tillsammans med eleverna, säger Disa Jernudd, Generalsekreterare på Kodcentrum.

Nationella och lokala aktörer som Rymdstyrelsen, AWS, Netmine, Nib, Pricka, Hallands Astronomiska förening kommer att medverka för att berätta om hur digitaliseringen spelar in i näringslivsutvecklingen och dess konkurrensmöjligheter i framtiden. Arbetslivet finns också med som volontärer från bl a Microsoft, Ericsson, Sigma och Spotify för att dela med sig av hur programmering är en del av deras arbetsdag och vad man som lärare kan lära sig av en utvecklare.