Meny

Meny

Lärare Majja Karlsson utvärderar lärarkodstugan

Blogginlägg

Under våren 2018 pilottestade vi vår första lärarkodstuga i Göteborg. Den blev mycket uppskattad av lärarna, som gav Kodcentrum helt fantastiska betyg. Vi gjorde bland annat en djupintervju med Majja Karlsson, lärare på Jörlandaskolan i Stenungssund, för att få en bättre förståelse för vad lärarkodstugan tillför.

Majja undervisar i åk F-6 och är lärare inom alla ämnen, utom de estetiska och praktiska. Trots att hon själv aldrig tidigare hade programmerat förut valde hon att ta på sig ansvaret för programmering på sin skola.

- Jag gjorde det för att jag tycker att digital kompetens är en så viktig del av lärandet, säger Majja.

Hon började med att göra reasearch i digital kompetens inom teknikämnet, men snart fattade hon tycke för programmering och ville lära sig mer. Majja hittade till lärarkodstugan av en slump, då hon såg en notis om det på Kodboken.se. Nu, efter lärarkodstugan, tycker hon att det är så roligt att jobba med pedagogik och kod att hon hjälper sina kollegor att komma igång med programmering i klassrummet.

På Jörlandaskolan, där Majja arbetar, anordnar skolan pedagogiska träffar för lärarna med fokus på olika ämnen. Under vårterminen har de kört någonting de kallat för programmeringslyftet, där hon har visat och testa material från lärarkodstugan tillsammans med sina lärarkollegor.

- Det har varit bra att gå lärarkodstugan samtidigt som jag kört fortbildning med kollegorna. Det bästa har varit att få input och idéer och sedan kunna testa dem direkt. Vi har exempelvis testat robotkompis och sedan har de andra lärarna testat samma uppgift tillsammans med sina elever. På så sätt har jag kunnat sprida vidare det jag tagit med mig, säger Majja.

Majja gick i lärarkodstugan tillsammans med en kollega från kommunen (Stenungsund) som har ett liknande fortbildningsuppdrag som hon själv.  De båda upplevde att de låg i framkant under lärarkodstugan då de lärde sig ganska snabbt. Majja skrattar och berättar att de hade ”miljarder frågor till volontärerna varje vecka”. De flesta av våra volontärer har inte någon pedagogisk utbildning, utan är i grunden utbildade inom IT/ teknik, så upplevde Majja dem som både pedagogiska och tålmodiga.

- Det har varit ett enormt guldläge att få gå tio gånger gratis i Göteborg! Jag var så grymt imponerad av volontärerna, de får högsta betyg. De gav både bra uppgifter och bra hjälp på en lagom nivå. Lärarkodstugan har varit bättre än många andra utbildningar med professionella utbildare, säger Majja.

Volontärernas långa erfarenhet från Kodcentrums vanliga kodstugor, för barn, gör att de har en gedigen erfarenhet av att kunna visa varje uppgift steg för steg. De kan förklara på en nybörjarnivå, peka ut vilka moment som kan upplevas svåra och förklara hur man kan tänka när man löser olika typer av problem, sådant som annars tar lång tid att komma på själv. Majja berättar också att hon tycker att progressionen i uppgifterna var väldigt bra och att hon kunde anpassa uppgifterna och avancera dem på egen hand så att de passar även för äldre årskurser.

Något som volontärerna är riktigt bra på är att lära ut att det är ok att misslyckas. Att man kan prova sig fram och att det kan finnas flera lösningar på ett och samma problem. Det är någonting som Majja har tagit fasta på och kunnat använda i klassrummet, något som verkligen uppskattas av eleverna.

- När du programmerar är det inte ett misslyckande när du inte gör som fröken har tänkt, som det så ofta är annars. Det är ett ämne där det är tillåtande att utforska och pröva.

Många lärare som vi har mött genom arbetet på Kodcentrum är rädda för att eleverna ska gå om de i programmering och att det bara är positivt. Det ger möjlighet till en annan typ av undervisning, där man är på samma nivå och där elever som redan kan, har möjlighet att kunna hjälpa sina klasskamrater, det gör de ofta väldigt stolta. Någonting som Majja också bekräftar under vårt samtal.

 

- Jag tror att jättemånga lärare är rädda för att inte kunna och att eleverna kan mer. Låt eleverna kunna mer! Bara du håller dig till läroplanen så är det ok.

Hon berättar även att volontärerna i lärarkodstugan har avdramatiserat programmeringen som ämne med sitt avslappnade förhållningssätt och inställningen att ”Vi löser det här!”. Kodstugan är till för att man ska lära av varandra och lösa problem tillsammans.

- Jag har förstått att programmerare löser problem på samma sätt som vi andra. Idag när jag tittar på skrivningarna i läroplanen så kan jag skratta åt dem, det här kan jag ju nu! Innan när förstod jag inte vad det var jag skulle göra. Det har tagit mig 10 veckor att inse, men nu kan jag undervisa alla mina årskurser. Jag behöver ingen högskolekurs på lärarhögskola för att undervisa i programmering.

Under hösten 2018 har vi drivit tre kodstugor i Stockholm, Uppsala och Göteborg med stöd från Wallenbergstiftelse. Vi hoppas att kunna fortsätta att erbjuda denna typ av mötesplats under 2019.

#vågakoda