Meny

Meny

Lärarkodstugorna blev en succé – nu fortsätter vi!

Blogginlägg

Under förra året pilottestade vi lärarkodstugor i tre orter, Stockholm, Göteborg och Uppsala, med stöd av Jacob Wallenbergs stiftelse. Utvärderingen visar att lärarna som deltog var nöjda, 100% upplevde att de kunde använda sin nya kunskap i undervisningen och 96% upplevde sig få en ökad förståelse för programmering. Nu vill vi fortsätta och söker kommuner och skolor som vill hänga med på resan!

Volontären David håller i introduktion i att skapa spel i Scratch.

Lärarkodstugorna tog avstamp i en lärdom från våra tidigare möten med lärare som uttryckte en frustration över korta punktinsatser, som att få gå enstaka workshops i programmering, och en önskan om mer kontinuerlig fortbildning eller mentorskap med möjlighet att testa sig fram, diskutera och omsätta sin kunskap i praktiken.

Lärare skapar fotbollsspel med hjälp av programmeraren David. Foto: Johan Larsson

Därför skapade vi en lärarfortbildning med fokus på kunskapsutbytet mellan Kodcentrums volontärer, med lång erfarenhet av att introducera barn till programmering i våra kodstugor, och lärarna som bäst känner eleverna och vad som fungerar i skolmiljön. Lärarna fick testa olika uppgifter, så väl datorfria som digitala övningar, först i kodstugan och därefter med sina elever i skolan, för att sedan diskutera hur det fungerat vid nästa tillfälle med lärarkollegor och volontärer i kodstugan.

- Det har varit ett enormt guldläge att få gå tio gånger gratis i Göteborg! Jag var så grymt imponerad av volontärerna, de får högsta betyg. De gav både bra uppgifter och bra hjälp på en lagom nivå. Lärarkodstugan har varit bättre än många andra utbildningar med professionella utbildare, sade läraren Majja från Jörlandaskolan efter att hon gått i lärarkodstugan i Göteborg våren 2018.

Programmeraren Jon instruerar hur variabler fungerar i Scratch.

Lärare blir ambassadörer

Lärarkodstugorna genomfördes med stöd av Jacob Wallenbergs stiftelse och Stockholm stad, samt i samarbete med Uppsala kommun, Uppsala Universitet, Spotify och Center för Skolutveckling i Göteborg.

En tanke med lärarkodstugorna har varit att lärarna som går där sedan kan bli ambassadörer på sina egna skolor och föra kunskaperna från kodstugan vidare till sina kollegor, även de som kanske inte själva söker sig till liknande fortbildningar.

”Samtidigt som lärarkodstugan har jag utbildat 18 lärare i programmering på min skola! Tillsammans så undervisar vi 18 lärare i vår tur ca 250 elever. Detta med stöd av eller enbart med hjälp av materialet från Kodboken.se. Vi har bland annat testat Robotkompis med uppdrag, interaktiva berättelser, sorteringslekar och givetvis grundläggande Scratch”, beskrev Majja från Jörlandeskolan. 

Full tankesmedja i lärarkodstugan i Göteborg.

Våga misslyckas!

Våra utvärderingar från lärarkodstugorna visar att lärarna har varit nöjda med upplevelsen. Eftersom vi testade några olika upplägg och omfattning, från 3 till 10 tillfällen, kunde vi också se att fortbildningen fick bättre resultat ju fler tillfällen som erbjöds. Sammantaget visade utvärderingarna att:

Så här tyckte lärarna om lärarkodstugan.

  • 100% tyckte att det som de testat i lärarkodstugan var användbart för att introducera programmering i undervisningen
  • 96 % upplevde att de fått en ökad förståelse för programmering av lärarkodstugan
  • 91% tyckte att programmering var roligt, en ökning från 45% vid lärarkodstugans start

Något som våra volontärer är bra på är att lära ut att det är ok att misslyckas. Att man kan prova sig fram och att det kan finnas flera lösningar på ett och samma problem. Volontärerna i lärarkodstugan kan avdramatisera programmering som ämne med sitt avslappnade förhållningssätt och inställningen att ”Vi löser det här!”. Kodstugan är till för att lära av varandra och lösa problem tillsammans.

- Jag har förstått att programmerare löser problem på samma sätt som vi andra. Idag när jag tittar på skrivningarna i läroplanen så kan jag skratta åt dem, det här kan jag ju nu! Innan när förstod jag inte vad det var jag skulle göra. Det har tagit mig 10 veckor att inse, men nu kan jag undervisa alla mina årskurser. Jag behöver ingen högskolekurs på lärarhögskola för att undervisa i programmering, menade Majja från Jörlandaskolan.

Lärarkodstugan på Spotify i Stockholm

Vi fortsätter under 2019!

Vi har nu beviljats stöd från Jacob Wallenbergs stiftelse för att implementera och skala upp lärarkodstugorna under 2019 – men då genom samarbeten med kommuner och skolor som är intresserade av på ett långsiktigt och hållbart sätt erbjuda sina lärare denna möjlighet tillsammans med oss.

Är ni intresserade av att samarbeta kring en lärarkodstuga? Hör av er till Lisa Söderlund, ansvarig för pedagogik och skola.