Meny

Meny

Lisa - vår nya verksamhetschef

Blogginlägg

Lisa Söderlund

Nu kan vi äntligen avslöja att vår projektledare för pedagogik och skola, Lisa Söderlund, kliver in som verksamhetschef för Kodcentrum. Tillsammans med kommande generalsekreterare kommer Lisa att ansvara för att Kodcentrums verksamhet planeras och genomförs i enlighet med Kodcentrums stadgar, strategi, verksamhetsplan och till största nytta för vår målgrupp. 

För föreningen känns det otroligt positivt att Lisa har varit med länge och har en gedigen erfarenhet av Kodcentrums alla verksamhetsområden, något som kommer att vara värdefullt i hennes nya roll. Lisa startade sin resa med Kodcentrum våren 2015 som ansvarig pedagog och tog fram det pedagogiska innehållet till våra kodstugor. Under åren har hon även hunnit med att jobba som ansvarig för Kodboken.se och för kommunikation. Lisa ser verkligen fram emot att nu få möjlighet att ta ett övergripande grepp om hela verksamheten.

Lisa tillsammans med volontärer under volontär MeetUp i Stockholm.

- Jag vill fokusera våra krafter där vi verkligen kan vara med och göra skillnad och lyfta frågor där Kodcentrum kan ha en stark röst, som exempelvis i frågor om jämlikhet och inkludering när det kommer till hur programmering introduceras till barn och unga, säger Lisa.

I rollen som verksamhetschef kommer Lisa att verka för samskapande med föreningens volontärer, partners, skolor, kommuner samt andra aktörer inom ideell och offentlig sektor. Hennes uppgift kommer att vara att samordna föreningens verksamhetsområden internt, så väl som att hitta former för externa samarbeten med andra som har liknande vision och syfte som Kodcentrum.

Lisa och Kajsa från Mattecentrum testar nya rymduppgifter med elever från Södermalamsskolan.

- Vi är ett komplement till de satsningar som skolor och kommuner gör för att stärka barn inom programmering och digital kompetens, både på fritiden och under skoltid. Vi vill också vara ett stöd för de lärare och pedagoger som nu precis har börjat arbeta med dessa frågor och som känner sig osäkra på hur de ska göra.

Under 2018 projektledde Lisa de lärarkodstugor som pilottestades i Stockholm, Göteborg och Uppsala, men där själva tillfällena leddes av volontärer med lång erfarenhet från våra kodstugor för barn.

- Kodcentrums största styrka finns hos våra fantastiska volontärer som kan ge sitt perspektiv på programmering och digitalt skapande utifrån att vara yrkesverksam inom IT-branschen. Det är i mötet mellan dessa volontärer från IT/ tech-sektorn och de barn och lärare som kommer till vår verksamhet, som det uppstår något alldeles speciellt, berättar Lisa.

Lärarkodstugan på Spotify i Stockholm hösten leds av Lisa tillsammans med volontärer.

Samarbetet med volontärerna är en av de roligaste delarna med jobbet, menar Lisa. Men med bakgrund som pedagog brinner hon allra mest för att lyfta barns idéer och kreativa skapande.

- Jag vill stärka barn som medskapare i vårt digitala samhälle. Det krävs en förståelse och ett självförtroende för att våga ta del av det digitala, både som medborgare men också som framtida yrkesverksamma. Alla barn kommer inte att vilja jobba som programmerare, men alla kommer använda sig av digitala verktyg för att kunna vara med att påverka och förbättra!

Med de orden känns det otroligt tryggt att ha Lisa i rollen som verksamhetschef när vi nu under 2019 satsar på att utveckla våra verksamhetsområden för att ytterligare lyfta barns röster, idéer och kodarprojekt.