Meny

Meny

Lärare som drivkraft för skolans digitalisering

Blogginlägg

Seminarium i Almedalen med Kodcentrum och Microsoft.

Vad händer med lärarens roll när skolan digitaliseras? Vem är det som ska driva den digitala utvecklingen för att bäst passa elever och lärares behov och vad kan skola och digitala branscher lära av varandra? 

Gäller det livslånga lärandet även för lärare - det var temat för vårt seminarium som hölls på Almedalen igår. Tillsammans med Joke Palmkvist​, affärsområdeschef skola och högre utbildning på Microsoft, modererade jag ett samtal om hur de nya skrivningarna i läroplanen kring digital kompetens och programmering påverkar lärarens roll och behov av kompetensutveckling.  

Panelen bestod av:

  • Helen Henriksson, utvecklingsledare digitalisering & IKT på Center för skolutveckling i Göteborg
  • Lars Lingman​, undervisningsråd skolans digitalisering på Skolverket
  • Katarina Berg, Chief Human Resources Officer på Spotify
  • David Sundelius, Agilcoach på ProAgile och styrelseledamot i Kodcentrum​, även engagerad i lärarkodstugan i Göteborg
  • Weronika Duvmo, affärsområdeschef skola på Liber

Samtalet tog avstamp i vår film där lärare berättar om hur de tagit sig an programmering och digitalt skapande med sina elever. De berättar om hur det först har upplevts som skrämmande men efter hand gett effekter på lärarrollen och relationen till eleverna. 

- Som lärare måste man våga vara på samma nivå som eleverna, ibland kunna mindre och lära tillsammans, kommenterade Helen Henriksson från Center för Skolutveckling i Göteborg som under våren har stått värd för Kodcentrums första lärarkodstuga.

David Sundelius på seminarium i Almedalen.

David Sundelius, engagerad i lärarkodstugan i Göteborg, beskrev hur mötet mellan lärare och volontärer från IT-branschen, ledde till ett gemensamt kunskapsutbyte där de tillsammans utforskade hur programmering kan användas i skolan. Flera i panelen höll med om att skola och digitala branscher har mycket att lära av varandra. 

Katarina Berg från Spotify, som till hösten står värd för Stockholms lärarkodstuga, pratade om hur hon som HR-ansvarig uppmuntrar sina medarbetare till kompetensutveckling och att ständigt fortsätta vara nyfikna på ny kunskap, som en förutsättning för att jobba med digital utveckling. Här var det enkelt att dra parallellen till läraryrket som så tydligt har lärande och kunskapsutveckling som fokus!

Panelen på seminariet i Almedalen.

Efter seminariet väntade ett lunchsamtal med Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand. Här möttes jag och Katarina Berg igen, tillsammans med lärare, skolutvecklare och elevrepresentant, och samtalet fortsatte att kretsa kring lärarens roll och det livslånga lärandet. Temat var framtidsspaning om skolan om 20 år: Vilka typer av kunskaper kommer eleverna att behöva? Hur ser vårt kunskapssamhälle ut? Hur har den digitala utvecklingen påverkat skolan och läraryrket? 

Johanna Jaara Åstrand summerade summerade samtalet i en bra slutsats, lärares status – och egna yrkesstolthet – behöver lyftas. Hur då? Här diskuterades ökade möjligheter till olika karriärvägar, möjlighet till kompetensutveckling och kollegial kunskapsdelning.

I samtalet framkom det att skolans digitalisering behöver utformas utifrån ett lärar- och elevperspektiv. Men vi måste se till att lärare har det självförtroende och den beställarkompetens som behövs för att leda utvecklingsarbetet.

En reflektion från Kodcentrums lärarkodstuga lyftes in som handlade om att skola och digitala utvecklingsföretag har mycket att lära av varandra, men också mycket gemensamt. Lärare gör redan mycket av det som IT-branschen lyfter fram som viktiga arbetsmetoder för innovation och digital utveckling! Här prisade Katarina Berg den svenska skolan och lärarkåren som bidrar till att svenska digitala näringar kan anställa så innovativa, öppna, självgående och samarbetsförmögna medarbetare.

Så här summerade Johanna Jaara Åstrand samtalet i en sändning med lärarna Anna Sterlinger Ahrling och Philip Hjalmarsson från "Anna och Philips Lärarpodcast":

En intensiv och framåtblickande dag i Almedalen är till ända. Nu har vi på Kodcentrum tankat fullt med nya idéer att ta med till höstens spännande arbete med lärarkodstugor i Stockholm och Göteborg, lärarhack på digitala arbetsplatser inom IT/tech och mycket mer som vi vill fortsätta utveckla ihop mer er lärare.

Glad sommar önskar

Lisa Söderlund
projektledare pedagogik och skola