Meny

Meny

Inger Tegelström - ny styrelseordförande

Blogginlägg

Inger Tegelström, rektor och verksamhetsutvecklare på Academedia, valdes till ny styrelseordförande för Kodcentrum på årsmötet 2019 som hölls på Norrsken House i Stockholm.

- Det känns fantastiskt roligt och hedrande att få förtroende som styrelseordförande för Kodcentrum. Jag har alltid varit intresserad av digitalisering och implementeringen av media i skolan. Jag var för ett antal år sedan och drev på i debatten när vikten av programmering lyftes och en viktig fråga som drevs då var om det skulle komma in i skolan som ett eget ämne. Jag var redan då övertygad om att programmering skulle integreras i övriga ämnen. Då ställde vi också frågan om kodning är framtidens språk, men idag är programmering nutidens språk, säger Inger Tegelström.

Inger Tegelström, som efterträder Marie Welin på posten som styrelseordförande, är utbildad fritidspedagog, lärare och rektor och har arbetat inom skolan sedan 90-talet. I sitt arbete har hon följt utvecklingen skolans digitalisering på nära håll. Hon kom först i kontakt med Kodcentrum via ett tips under Almedalen 2014, då frågan om programmering i skolan diskuterades under en workshop som hon deltog i. Inom två veckor efter skolstarten startades ett samarbete mellan Kodcentrum och Ingers dåvarande skola som resulterade i starten av en av Stockholms första kodstugor.

- Det är alla barns rättighet att förstå digitalt skapande. Det är våra barn som ska driva samhället vidare och ta fram smarta lösningar för exempelvis hållbarhet. Ingen ska hamna utanför. För att nå dit behöver vi locka fram ett teknikintresse hos både flickor och pojkar samt öka mångfalden. Programmering och kodning handlar inte bara om att styra samhället utan även om att vi kan vara med och påverka invanda normer som stereotypa roller, mönster och spel, tillägger Inger Tegelström.

- Kansliet ser fram emot samarbetet med styrelsen framöver med Inger som styrelseordförande. Just nu där jobbar vi bland annat mot att nå ut till en bredare målgrupp, utveckla den digitala läroplattformen. Vi arbetar också för att ta en mer aktiv plats i samhällsdebatten där vi lägger vikten på att föra seriösa samtal kring digitalisering, som sträcker sig långt utöver debatten kring skärmtid, säger Disa Jernudd, generalsekreterare på Kodcentrum.

Övriga ledamöter i Kodcentrums styrelse är: Katarina Gustafsson, Elisen Lilliehöök, Daniel Sundelius, Maja Stridsberg, Daniel Sonesson, Andreas Johansson (nyinvald), Carolina Rattur Lindstedt (nyinvald) och Daniel Hallqvist.