Meny

Meny

Att ge och ta erfarenheter - Philanthropies Summit

Blogginlägg

Man har en tacksam arbetsuppgift när man får tillbringa två dagar i sällskap av människor som alla är engagerade i att jobba för att kunskap om programmering och digitalt skapande ska finnas tillgängligt för alla oberoende av bakgrund, finansiella förutsättningar, religion, ålder, familjesituation och plats. Det låter stort och det var det.

Slående citat från en av presentationerna.

Microsoft bjöd in alla de projekt de stödjer i EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika) inom området för ett utbyte av erfarenheter, kunskap och ge tillfälle till att knyta nya kontakter. För Kodcentrum resulterade det i att vi nu diskuterar ett nordiskt samarbete runt ett stödprojekt för skolan. Att sedan få lyssna på hur andra jobbar, vad de tycker fungerar och vad som inte fungerat är insiktsfullt.

Alla deltagare i Philanthropies Summit.

Några utvalda presentationer av initiativ som bedrivs i regionen:

  • I 33 afrikanska länder arbetar FAWE (Forum for African Women Educationalists) med att förbättra förutsättningar och förhållanden med IT för kvinnor.
  • I Frankrike jobbar Simplon med att erbjuda utbildningar inom IT till bland annat flyktingar, ungdomar som marginaliseras av skolsystemet, barn, och de som varit arbetslösa länge.
  • Helliwood i Tyskland har massor av olika initiativ riktade mot barn och de har utvecklat spännande utbildningsmaterial för barn med specialbehov för att säkerställa att alla är inkluderade.
  • I Israel arbetar Appleseed med att överbygger politiska och religiösa utmaningar genom att använda programmering som ett neutralt språk.
  • I Italien jobbar Fondazione Mondo Digitale bland annat med att hjälpa skolor få med digitalisering i undervisningen för att utveckla kompetenser som empati, kreativitet, kommunikation samt acceptans för mångfald. De har som mål att nå 250 000 elever i åldern 12-18 och 20 000 lärare.
  • Czechitas i Tjeckien uppmuntrar kvinnor, flickor och barn att utforska IT för att inspirera och möjliggöra ökad mångfald och konkurrenskraft inom teknik.

I arbetsgrupper fick vi skapa nya idéer och dela erfarenheter.

Det som är mest slående är att även om vi kommer från olika länder med väldigt olika förutsättningar var det en konsensus runt att vi behöver samarbeta och dela erfarenheter både sinsemellan men även med andra aktörer, inklusive näringsliv, offentlig sektor och speciellt skolan.

Utmaningarna vi står inför ser i stort sett lika ut oavsett land. Alla kämpar med att bryta ner stereotyper, öka andelen flickor inom data och teknik, säkerställa mångfald, ge lärare stöd för att nå ut bredare och att digitalisering inte ska begränsas till matematik och teknik utan hör hemma inom de flesta ämnena i skolan. Vi har mycket att lära, men även dela med oss av.