Meny

Meny

Postkodstiftelsen på besök i Karlstad kodstuga

Blogginlägg

Solen i Karlstad sken härligt när Postkodstiftelsen i början av april klev av tåget från Stockholm. Postkodstiftelsens Generalsekreterare Marie Dahllöf, projektledare Jenny Jonstoij samt kommunikatör Ida Ömalm Ronvall var inbjudna att göra ett verksamhetsbesök i Kodcentrums kodstuga i Karlstad, som sedan hösten 2018 med stöd av Postkodstiftelsen drivs i Skaparverkstan på Karlstads Stadsbibliotek.

Postkodstiftelsens stöd har gett Kodcentrum förutsättningar att etablera 3 nya kodstugor i landet, fördjupa och utveckla volontärsamarbete och pedagogik samt ta fram material och utöka tillgängligheten så fler barn kan nås av programmering genom Kodboken.se.

- Tillgång till det digitala språket är en demokratifråga. Genom att ge alla barn lika förutsättningar för att lära sig programmering och digitalt skapande, bidrar Kodcentrum till att motverka att vissa grupper hamnar i ett digitalt utanförskap. Vi är därför otroligt stolta över att stötta Kodcentrum i deras uppstart av nya kodstugor,  säger Marie Dahllöf , Generalsekreterare för Postkodstiftelsen

Jessica från Kodcentrum med Jenny, Ida och Marie från Postkodstiftelsen på plats i kodstugan. Foto: Simon Röjder

Kodcentrums Jessica Berglund mötte Postkodstiftelsen och berättade hur Kodcentrums alla engagerade volontärer möter barnen i landets kodstugor varje vecka och hur vi med stöd av nationella och lokala samarbetspartners och sponsorer verkar för att etablera verksamheten och nå ut till fler barn och även grundskolelärare. Och om hur Karlstad kodstuga har fått en fin etablering i staden med ett dedikerat bibliotek, volontärsteam och gott samarbete.

Deltagare och volontär klurar på berättelsen till spelet de skapar.

För att ge besökarna en idé om vad barnen gör i kodstugan, fick de hoppa direkt in i programmeringen med en hands-on introduktion och provade såväl att klura datalogiska övningen Robotkompis som att programmera sitt första projekt i Scratch. Kod är för alla – det tyckte även Postkodstiftelsen.

Postkodstiftelsens Ida Ömalm Ronvall klurar på datalogiska övningen Robotkompis med kollegornas algoritm. 

Lokal samverkan i Karlstad ger kodstugan bästa förutsättningar

Under besöket i Karlstad samlades några av de lokala samverkanspartners som Kodcentrum har kring kodstugan, från såväl kommunen och biblioteket som lokala IT- och tekniknätverk och volontärer.

Främre raden fr.v: Jenny Jonstoij (projektledare Postkodstiftelsen), Moa Johansson (Skaparverkstan, Karlstad Stadsbiliotek), Johanna Larsson (Ordförande Karlstads Kultur- och Fritidsnämnd), Åsa Hansen (Bibliotekschef Karlstad Stadsbibliotek), Mikael Holmgren (Stiftelsen Compare Karlstad).
Bakre raden fr.v: Jessica Berglund (Kodcentrum), Simon Röjder (Mirage Game Studio och volontär), Marie Dahllöf (Generalsekreterare Postkodstiftelsen).
Foto: Ida Ömalm Ronvall (Postkodstiftelsen).

Tillsammans hade vi en intressant och givande diskussion om vikten av programmering och digital kompetens för barn och unga och om varför ett Stadsbibliotek ser det som ett viktigt komplement till son verksamhet i övrigt. Postkodstiftelsen ställde intresserade frågor om kodstugan och samarbetet och beskrev varför de stöttar Kodcentrum och Karlstad kodstuga – och varför de ser det som viktigt för barn.

- Vi tror också digital kunskap kommer bli ännu viktigare i framtiden och ser detta som en bra investering för kommande generationer. Att kodcentrum jobbar med att öka andelen tjejer som vill lära sig om programmering och digitalt skapande är också något vi tycker är bra och viktigt, menar Jenny Jonstoij, projektledare Postkodstiftelsen

Diskussionen handlade även om hur samarbetet mellan ett stadsbibliotek och en ideell förening kan skapa förutsättningar för att etablera en kodstuga, där Bibliotekschef Åsa uttryckte att hon länge sett det som viktigt att satsa på och velat genomföra, men att det är något som kan kännas svårt att genomföra ensam för ett bibliotek. Hon säger;

- Att arbeta för att främja den digitala kunskapsförmedlingen är ett svårt och komplicerat uppdrag att driva som ensam aktör. Digitalisering är fråga som berör alla och där samarbete är en förutsättning. I vårt samarbete med Kodstugan är vi olika aktörer som bidra med olika kunskaper, erfarenheter och resurser. Resultatet blir ett kraftfullare och hållbarare utfall än om bara en aktör hade genomfört allt på egen hand. Något som Kodcentrum har tillfört i samarbetet är att hitta och samordna kontakten med alla volontärer, administration av anmälningar och att tillhandahålla pedagogiskt material via kodboken.se. Dessa resurser skulle vara svårt för oss som bibliotek att ordna på egen hand.

 

Barnen tog fram sina egna berättelsers röda tråd och vidareutveckla dem till spel. Volontär Moa Johansson med deltagare i kodstugan.

 

Kodstugan tar plats i Karlstad

När Karlstad Stadsbibliotek etablerade Skaparverkstan kom projektledaren Moa Johansson in och med sin bakgrund inom hemslöjd, men med intresse och nyfikenhet för makerkultur och programmering, kändes det mycket passande med en kodstuga genom Kodcentrum inom ramen för Skaparverkstan. Moa och Åsa säger att:

- Vi ser vårt samarbete med Kodcentrum som en del i vårt arbete med Medie- och informationskunnighet. Genom Kodstugan bidrar vi med samlad kraft till den digitala kunskapsförmedlingen. Ett steg till att gå från passiv konsument till en kritisk tänkande och kreativ producent. Kodstugan är ett demokratiskt verktyg för att stärka den digitala självkänslan och självförtroendet som är viktiga förutsättningar för en demokratisk samhällsutveckling. Vi ser barnen som framtidens felsökare och i Kodstugan får de möjlighet att experimentera och med nyfikenhet ställa frågor för att lösa olika problem.

Genom det lokala IT- och Teknikbranchnätverket som Compare står för, har Kodcentrum kunnat underlätta volontärsrekrytering och sprida kunskapen om kodstugan, där en fin volontärsgrupp var snart var på plats. Den har inför vårens termin växt ytterligare med fler såväl kvinnliga som manliga volontärer som tillsammans representerar en bred kompetens inom olika IT- och teknikområden.

Mikael Holmgren från Stiftelsen Compare Karlstad besökte kodstugan och inspirerades av barnens skapande.

- Den digitala sektorn står inför en enorm kompetensbrist. Flera insatser behövs för att locka en bredare målgrupp till branschen i Värmland, både idag och i framtiden. För att inspirera barn och unga  tycker vi att initiativet kring en kodstuga i Karlstad är jättebra. Vår förhoppning är att flera av företagen i Compare vill vara med och engagera sig så vi tillsammans kan inspirera de unga för möjligheterna som finns, menar Mikael Holmgren från Compare.

 

Terminsavslutning i Karlstad

Vårterminen i Karlstad har nu genomförts och såväl barngruppen som volontärgruppen har jobbat hårt och haft kul. Nära 20 barn i ålder 10-12 år har vid 6 tillfällen provat på såväl att programmera spel och berättelser i verktyget Scratch som att koppla teknik och lärt sig om hur kod byggs upp och fungerar. Volontärerna har inspirerat från sin egen yrkesroll och delat med sig av sina kunskaper.

Barnen i kodstugan bygger och skapar i Scratch. 

Moa beskriver att kodstugans olika tillfällen haft ett blandat innehåll med såväl att koda som enkla genomgångar om olika begrepp som algoritmer, villkor och loopar. De har även programmerat spel tillsammans och med hjälp av olika kreativa övningar för berättande har barnen fått skapa karaktärer, miljöer och att hitta en röd tråd i sina berättelser för att sedan omsätta detta till kod. Hon säger att det ”är fantastiskt roligt att se barnen förverkliga sina tankar och idéer och att samtidigt se hur dem växer i takt med alla problem dem löser när de skapar”.

I kodstugan får barnen samarbeta och ta fram lösningar tillsammans. (Foto: Moa Johansson)

Att hålla en kodstuga i en kreativ miljö som ett biblioteks skaparverkstad ser Moa som en stor fördel som hon tror påverkar barnen positivt. Att få programmera i en kreativ verkstad blir en annan upplevelse än att sitta i en stor traditionell datasal på ett företag, tänker hon, då Skaparverkstan är en miljö som inspirerar till lek, fantasi och skaparglädje.

Volontär visade hur barnen kan koppla och koda med Makey Makey.

När Moa får frågan om hur det är att ha Kodcentrums volontärer i Skaparverkstan och bibliotekets verksamhet, säger hon;

- Att samarbeta med volontärerna har varit toppen! Volontärerna är engagerade personer som brinner för sitt yrke och som är otroligt generösa med sin tid och kunskap. Volontärerna har ofta kommit med idéer på förslag och upplägg av innehållet under kodstugekvällarna. För barnen spelar volontärerna en viktig roll genom att de får möjlighet att träffa någon som har som yrke att programmera. Genom att möta volontärerna får barnen upptäcka mångfalden i både vad man kan göra som programmerare och vem som är en programmerare.

Postkodstiftelsen besökte kodstugan och inspirerades av alla barn och volontärers samskapande. Det var ett härligt besök, och dagen till ära hade volontärerna skapat flera stationer där barnen fick prova på såväl att koda och koppla med Makey Makey som att se 3D-printer jobba och koda spel. Postkodstiftelsen drog nytta av sina nyfunna kunskaper i programmering och gjorde sitt bästa att hänga med i barnens kodande.

Volontären Simon Röjder visar Kodboken.se för Postkodstiftelsen och berättar om programmering i kodstugan. 

- Det var otroligt givande och spännande att få besök Kodcentrums kodstuga i Karlstad och se verksamheten live. Barnen som deltog var helt uppslukade av sitt skapande, härligt att se! Innan det fick vi också förmånen att själva prova på några övningar från Kodboken.se och träffa ett antal lokala samarbetspartners, säger Marie Dahllöf, Generalsekreterare Postkodstiftelsen

Jenny, Ida och Marie från Postkodstiftelsen avslutar i Karlstad kodsstuga med lite ettor och nollor i bagaget. 

Jessica och Postkodstiftelsen kunde lämna kodstugan mycket inspirerade och med fina minnen. Det var en härlig dag i Karlstad och kodcentrum vill tacka såväl Postkodstiftelsen, Karlstad Stadsbibliotek  och deltagande mötesgäster, som volontärgruppen och barnen för denna fina dag!

Och visst får vi anledning att återkomma, där bibliotekschef Åsa avslutar med orden;

- Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete där vi kan fortsätta att erbjuda Kodstuga som en aktivitet för våra Karlstadsbor. Kodstugorna har varit uppskattade av såväl barn som föräldrar och vi ser att det finns ett stort växande behov och intresse av denna typ av aktivitet i Karlstad.