Meny

Meny

 • Postkodstiftelsen på besök i Karlstad kodstuga

  Blogginlägg

  Solen i Karlstad sken härligt när Postkodstiftelsen i början av april klev av tåget från Stockholm. Postkodstiftelsens Generalsekreterare Marie Dahllöf, projektledare Jenny Jonstoij samt kommunikatör Ida Ömalm Ronvall var inbjudna att göra ett verksamhetsbesök i Kodcentrums kodstuga i Karlstad, som sedan hösten 2018 med stöd av Postkodstiftelsen drivs i Skaparverkstan på Karlstads Stadsbibliotek.

  Postkodstiftelsens stöd har gett Kodcentrum förutsättningar att etablera 3 nya kodstugor i landet, fördjupa och utveckla volontärsamarbete och pedagogik samt ta fram material och utöka tillgängligheten så fler barn kan nås av programmering genom Kodboken.se.

  - Tillgång till det digitala språket är en demokratifråga. Genom att ge alla barn lika förutsättningar för att lära sig programmering och digitalt skapande, bidrar Kodcentrum till att motverka att vissa grupper hamnar i ett digitalt utanförskap. Vi är därför otroligt stolta över att stötta Kodcentrum i deras uppstart av nya kodstugor,  säger Marie Dahllöf , Generalsekreterare för Postkodstiftelsen

  Jessica från Kodcentrum med Jenny, Ida och Marie från Postkodstiftelsen på plats i kodstugan. Foto: Simon Röjder

  Kodcentrums Jessica Berglund mötte Postkodstiftelsen och berättade hur Kodcentrums alla engagerade volontärer möter barnen i landets kodstugor varje vecka och hur vi med stöd av nationella och lokala samarbetspartners och sponsorer verkar för att etablera verksamheten och nå ut till fler barn och även grundskolelärare. Och om hur Karlstad kodstuga har fått en fin etablering i staden med ett dedikerat bibliotek, volontärsteam och gott samarbete.

  Deltagare och volontär klurar på berättelsen till spelet de skapar.

  För att ge besökarna en idé om vad barnen gör i kodstugan, fick de hoppa direkt in i programmeringen med en hands-on introduktion och provade såväl att klura datalogiska övningen Robotkompis som att programmera sitt första projekt i Scratch. Kod är för alla – det tyckte även Postkodstiftelsen.

  Postkodstiftelsens Ida Ömalm Ronvall klurar på datalogiska övningen Robotkompis med kollegornas algoritm. 

  Lokal samverkan i Karlstad ger kodstugan bästa förutsättningar

  Under besöket i Karlstad samlades några av de lokala samverkanspartners som Kodcentrum har kring kodstugan, från såväl kommunen och biblioteket som lokala IT- och tekniknätverk och volontärer.

  Främre raden fr.v: Jenny Jonstoij (projektledare Postkodstiftelsen), Moa Johansson (Skaparverkstan, Karlstad Stadsbiliotek), Johanna Larsson (Ordförande Karlstads Kultur- och Fritidsnämnd), Åsa Hansen (Bibliotekschef Karlstad Stadsbibliotek), Mikael Holmgren (Stiftelsen Compare Karlstad).
  Bakre raden fr.v: Jessica Berglund (Kodcentrum), Simon Röjder (Mirage Game Studio och volontär), Marie Dahllöf (Generalsekreterare Postkodstiftelsen).
  Foto: Ida Ömalm Ronvall (Postkodstiftelsen).

  Tillsammans hade vi en intressant och givande diskussion om vikten av programmering och digital kompetens för barn och unga och om varför ett Stadsbibliotek ser det som ett viktigt komplement till son verksamhet i övrigt. Postkodstiftelsen ställde intresserade frågor om kodstugan och samarbetet och beskrev varför de stöttar Kodcentrum och Karlstad kodstuga – och varför de ser det som viktigt för barn.

  - Vi tror också digital kunskap kommer bli ännu viktigare i framtiden och ser detta som en bra investering för kommande generationer. Att kodcentrum jobbar med att öka andelen tjejer som vill lära sig om programmering och digitalt skapande är också något vi tycker är bra och viktigt, menar Jenny Jonstoij, projektledare Postkodstiftelsen

  Diskussionen handlade även om hur samarbetet mellan ett stadsbibliotek och en ideell förening kan skapa förutsättningar för att etablera en kodstuga, där Bibliotekschef Åsa uttryckte att hon länge sett det som viktigt att satsa på och velat genomföra, men att det är något som kan kännas svårt att genomföra ensam för ett bibliotek. Hon säger;

  - Att arbeta för att främja den digitala kunskapsförmedlingen är ett svårt och komplicerat uppdrag att driva som ensam aktör. Digitalisering är fråga som berör alla och där samarbete är en förutsättning. I vårt samarbete med Kodstugan är vi olika aktörer som bidra med olika kunskaper, erfarenheter och resurser. Resultatet blir ett kraftfullare och hållbarare utfall än om bara en aktör hade genomfört allt på egen hand. Något som Kodcentrum har tillfört i samarbetet är att hitta och samordna kontakten med alla volontärer, administration av anmälningar och att tillhandahålla pedagogiskt material via kodboken.se. Dessa resurser skulle vara svårt för oss som bibliotek att ordna på egen hand.

   

  Barnen tog fram sina egna berättelsers röda tråd och vidareutveckla dem till spel. Volontär Moa Johansson med deltagare i kodstugan.

   

  Kodstugan tar plats i Karlstad

  När Karlstad Stadsbibliotek etablerade Skaparverkstan kom projektledaren Moa Johansson in och med sin bakgrund inom hemslöjd, men med intresse och nyfikenhet för makerkultur och programmering, kändes det mycket passande med en kodstuga genom Kodcentrum inom ramen för Skaparverkstan. Moa och Åsa säger att:

  - Vi ser vårt samarbete med Kodcentrum som en del i vårt arbete med Medie- och informationskunnighet. Genom Kodstugan bidrar vi med samlad kraft till den digitala kunskapsförmedlingen. Ett steg till att gå från passiv konsument till en kritisk tänkande och kreativ producent. Kodstugan är ett demokratiskt verktyg för att stärka den digitala självkänslan och självförtroendet som är viktiga förutsättningar för en demokratisk samhällsutveckling. Vi ser barnen som framtidens felsökare och i Kodstugan får de möjlighet att experimentera och med nyfikenhet ställa frågor för att lösa olika problem.

  Genom det lokala IT- och Teknikbranchnätverket som Compare står för, har Kodcentrum kunnat underlätta volontärsrekrytering och sprida kunskapen om kodstugan, där en fin volontärsgrupp var snart var på plats. Den har inför vårens termin växt ytterligare med fler såväl kvinnliga som manliga volontärer som tillsammans representerar en bred kompetens inom olika IT- och teknikområden.

  Mikael Holmgren från Stiftelsen Compare Karlstad besökte kodstugan och inspirerades av barnens skapande.

  - Den digitala sektorn står inför en enorm kompetensbrist. Flera insatser behövs för att locka en bredare målgrupp till branschen i Värmland, både idag och i framtiden. För att inspirera barn och unga  tycker vi att initiativet kring en kodstuga i Karlstad är jättebra. Vår förhoppning är att flera av företagen i Compare vill vara med och engagera sig så vi tillsammans kan inspirera de unga för möjligheterna som finns, menar Mikael Holmgren från Compare.

   

  Terminsavslutning i Karlstad

  Vårterminen i Karlstad har nu genomförts och såväl barngruppen som volontärgruppen har jobbat hårt och haft kul. Nära 20 barn i ålder 10-12 år har vid 6 tillfällen provat på såväl att programmera spel och berättelser i verktyget Scratch som att koppla teknik och lärt sig om hur kod byggs upp och fungerar. Volontärerna har inspirerat från sin egen yrkesroll och delat med sig av sina kunskaper.

  Barnen i kodstugan bygger och skapar i Scratch. 

  Moa beskriver att kodstugans olika tillfällen haft ett blandat innehåll med såväl att koda som enkla genomgångar om olika begrepp som algoritmer, villkor och loopar. De har även programmerat spel tillsammans och med hjälp av olika kreativa övningar för berättande har barnen fått skapa karaktärer, miljöer och att hitta en röd tråd i sina berättelser för att sedan omsätta detta till kod. Hon säger att det ”är fantastiskt roligt att se barnen förverkliga sina tankar och idéer och att samtidigt se hur dem växer i takt med alla problem dem löser när de skapar”.

  I kodstugan får barnen samarbeta och ta fram lösningar tillsammans. (Foto: Moa Johansson)

  Att hålla en kodstuga i en kreativ miljö som ett biblioteks skaparverkstad ser Moa som en stor fördel som hon tror påverkar barnen positivt. Att få programmera i en kreativ verkstad blir en annan upplevelse än att sitta i en stor traditionell datasal på ett företag, tänker hon, då Skaparverkstan är en miljö som inspirerar till lek, fantasi och skaparglädje.

  Volontär visade hur barnen kan koppla och koda med Makey Makey.

  När Moa får frågan om hur det är att ha Kodcentrums volontärer i Skaparverkstan och bibliotekets verksamhet, säger hon;

  - Att samarbeta med volontärerna har varit toppen! Volontärerna är engagerade personer som brinner för sitt yrke och som är otroligt generösa med sin tid och kunskap. Volontärerna har ofta kommit med idéer på förslag och upplägg av innehållet under kodstugekvällarna. För barnen spelar volontärerna en viktig roll genom att de får möjlighet att träffa någon som har som yrke att programmera. Genom att möta volontärerna får barnen upptäcka mångfalden i både vad man kan göra som programmerare och vem som är en programmerare.

  Postkodstiftelsen besökte kodstugan och inspirerades av alla barn och volontärers samskapande. Det var ett härligt besök, och dagen till ära hade volontärerna skapat flera stationer där barnen fick prova på såväl att koda och koppla med Makey Makey som att se 3D-printer jobba och koda spel. Postkodstiftelsen drog nytta av sina nyfunna kunskaper i programmering och gjorde sitt bästa att hänga med i barnens kodande.

  Volontären Simon Röjder visar Kodboken.se för Postkodstiftelsen och berättar om programmering i kodstugan. 

  - Det var otroligt givande och spännande att få besök Kodcentrums kodstuga i Karlstad och se verksamheten live. Barnen som deltog var helt uppslukade av sitt skapande, härligt att se! Innan det fick vi också förmånen att själva prova på några övningar från Kodboken.se och träffa ett antal lokala samarbetspartners, säger Marie Dahllöf, Generalsekreterare Postkodstiftelsen

  Jenny, Ida och Marie från Postkodstiftelsen avslutar i Karlstad kodsstuga med lite ettor och nollor i bagaget. 

  Jessica och Postkodstiftelsen kunde lämna kodstugan mycket inspirerade och med fina minnen. Det var en härlig dag i Karlstad och kodcentrum vill tacka såväl Postkodstiftelsen, Karlstad Stadsbibliotek  och deltagande mötesgäster, som volontärgruppen och barnen för denna fina dag!

  Och visst får vi anledning att återkomma, där bibliotekschef Åsa avslutar med orden;

  - Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete där vi kan fortsätta att erbjuda Kodstuga som en aktivitet för våra Karlstadsbor. Kodstugorna har varit uppskattade av såväl barn som föräldrar och vi ser att det finns ett stort växande behov och intresse av denna typ av aktivitet i Karlstad.

   

 • Välkommen Eva

  Blogginlägg

  Vi vill välkomna vår nya kollega, Eva, till team mötesplatser. För Eva är det viktigt att jobba med något som är meningsfullt där hon kan vara med och bidra till ett mer jämlikt samhälle.

  - Att som projektledare för Kodcentrums mötesplatser få vara med och skapa förutsättningar för möten mellan näringsliv, skola, IT- och tech, volontärer och barn känns både meningsfullt och utvecklande, säger Eva.

  Eva kommer från en minst sagt spännande bakgrund med erfarenheter som kommer att vara mycket användbara i hennes nya roll. Hon har en bred akademisk bakgrund inom psykologi, kvalitets- och ledarskapsutveckling samt systemutveckling. Eva har dessutom ett stort intresse för att effektivisera arbetssätt och stresshantering, vilket kommer att vara en mycket värdefull tillgång för Kodcentrum under de intensiva kodstugeperioderna under vår och höst.

  - Det känns jätteroligt att stärka vårt team på kansliet med Eva som bidrar med erfarenhet av integrationsarbete, att matcha kompetens till behov på arbetsmarknaden och hennes bakgrund inom IT och systemutveckling, säger generalsekreterare Disa Jernudd.

  Då Eva tidigare har arbetat som systemutvecklare har hon en god insikt i vad som krävs för att kodstugan ska fungera på bästa sätt. Och hennes erfarenhet som personlig coach, där hon de senaste åren har coachat arbetssökande och nyanlända till studier eller arbete, och eget ideellt engagemang, kommer att komma sig väl till pass vid rekrytering av volontärer.

  -  Jag ser fram emot att träffa barn, volontärer, skolor och näringsliv och att vara delaktig i att skapa förutsättningar för möten de emellan tillsammans med mina kollegor på Kodcentrum. 

  Välkommen Eva, vi är så glada att du är på plats! 

 • Ny ordförande och SETT-dagarna

  Blogginlägg

  Vi inleder det här blogginlägget med ett stort tack!

  Veckan innan påsk var händelserik på Kodcentrum. Inte nog med att vi medverkade på SETT-dagarna i Stockholm så avklarades även årsmötet. En ny styrelse har valts in och en ny ordförande är på plats. Det innebär att vi också har tackat av vår tidigare ordförande Marie Welin, som har styrt skutan i tre år. Stort tack Marie för din insats och outtröttliga engagemang att driva oss framåt. Inte desto mindre vill vi även passa på att tacka våra avgående styrelseledamöter Maria Fabricius och Jenny Melander för ovärderliga insatser och som har varit med Kodcentrum sedan start. 

  Med dem orden lämnar vi över ordet till vår nya ordförande Inger Tegelström, som var och lyssnade på vår föreläsning på SETT-dagarna. 

   

  Programmera – och konsten att äta en elefant

  I torsdags förra veckan besökte jag SETT-mässan och bestämde mig för att lyssna på Kodcentrums verksamhetschef Lisa Söderlunds föreläsning ”Påverka med kod”. Lisa  pratade om hur vi kan få elever att använda programmering för att visualisera och diskutera utmaningarna i de Globala målen 2030.

  Lisa Söderlund föreläser om programmering och de globala målen på SETT-dagarna.

  Det fick mig att tänka vidare, långt ifrån själva koden till kodens betydelse i stort!

  Idag används ju koder till så mycket i vårt samhälle i allt från enkla samhällsfunktioner till avancerade robotar. Alla människor använder dagligen funktioner, tjänster och saker som styrs av koder på olika sätt, och utan att vi ens tänker på det. Vadå jobba på Spotify och programmera, det är ju en app som det kommer musik ur?

  Tekniken är ett verktyg och det är vi människor som styr, och har en stor påverkan genom den, och en viktig möjlighet till påverkan! Och det är där vårt arbete i Kodcentrum kommer in! För att ge barn en möjlighet att utveckla digital kompetens just för att det är de som ska vara med och påverka och skapa ett bättre, jämlikt och hållbart samhälle.

  Greta Nygren (Miss.G.Gamer) vloggar om programmering och spel för att få fler tjejer intresserade av kod. Foto lånat från Spånga tidning. Fotograf: Mikael Andersson

  Då måste vi också utmana invanda roller och mönster och programmering kan vi använda som ett verktyg för att påverka och utmana strukturer och normer. Tänk bara hur vi kan utmana roller och mönster i spel - allt från vem som är hjälte, och hur en hjälte ser ut. En kvinnlig hjälte, måste hon se ut som en typisk manlig hjälte? Vilka värderingar vill vi se mer av? Genom att fler är med och bestämmer hur tekniken ser ut, kan vi också ändra på vad det är vi får se mer av i framtiden.

  Det är också därför det är så viktigt med mångfald av programmerare och att utmana bilden av vem som är en programmerare för att lyfta fram olika perspektiv. Skolan måste aktivt vara med och arbeta för att förändra bilden av en programmerare, just för att tekniken påverkar vårt samhälle så mycket.

  Lisa Söderlund, verksamhetschef, tillsammans med Inger Tegelström, ny ordförande på SETT-dagarna

  Och ska vi nå de Globala målen 2030 behöver vi låta våra elever vara med och komma med lösningar, och träna sig i att testa olika lösningar, tillsammans med andra.

  Så ”konsten att äta en elefant” står för att vi behöver dela upp ett problem i mindre delar och att vi behöver hjälpas åt för att lösa problemet!

  Det jag verkligen tycker är styrkan med Kodcentrum är den ”delandekultur” som finns, ja ni vet ”Sharing is caring!"  Det är mycket material som delas och sprids, och vikten av att ha roligt och sprida glädje, och att våga testa och misslyckas är viktigt annars är det inget kul!

  Jag gick därifrån med en stark känsla av att vi är med och förändrar och påverkar på riktigt!

  /Inger Tegelström, ordförande

 • Välkommen Disa - vår nya generalsekreterare!

  Blogginlägg

  Disa Jernudd

  Välkommen säger vi till Kodcentrums nya generalsekreterare Disa Jernudd, som tar vid arbetet med att tillgängliggöra programmering och digitalt skapande för alla barn. 

  Disa har under de senaste 12 åren jobbat i den privata sektorn inom IT som marknads- och Sverigechef, men startade sin karriär inom utbildning och fokuserade under många år på interkulturell kommunikation och integrationsarbete. Disas akademiska grund är inom ekonomi och språkvetenskap, med fokus på just interkulturell kommunikation. Med sin erfarenhet inom IT i kombination med sitt intresse för integrations- och jämlikhetsfrågor, samt ett långt engagemang inom den ideella sektorn, ser hon nu fram emot att leda och vidareutveckla Kodcentrums verksamhet.

  - Det känns jättespännande att påbörja den här resan med Kodcentrum. Att jobba för att tillgängliggöra digitalt skapande och kunskap inom programmering för alla ligger otroligt rätt i tiden. Med arbetet som Kodcentrum gör kan vi så ett frö hos unga om att alla kan programmera och att det kan vara väldigt kul!

  I sin roll som generalsekreterare kommer Disa bland annat att ansvara för att öka medvetenhet om Kodcentrums frågor i relevanta sammanhang och bygga på den centrala roll i samverkan mellan näringsliv, skola och ideell sektor som organisationen etablerat. Disa ser även fram emot att etablera nya dialoger och samarbeten med intressenter som företag, stiftelser, kommuner och myndigheter och att självklart utveckla relationer med befintliga partners.

  - Jag ser verkligen fram emot att jobba med en så engagerad och kunnig grupp personer som Kodcentrum består av – ett dedikerat kansli, proffsig styrelse, inspirerande partners och alla fantastiska volontärer som ger sin tid för att värna om alla barns lika rättigheter.

  Marie Welin, styrelsens ordförande, bekräftar att hon är så nöjd med rekryteringen:

  - Disa känns som helt rätt person för rollen som generalsekreterare på Kodcentrum, då hon utstrålar värme och glädje, samtidigt som hon är drivande och engagerad som person.

   

  Kontakt:

  Disa Jernudd
  Generalsekreterare
  0763-056501
  disa@kodcentrum.se

   

 • Programmeringsnyfiken pedagog sökes

  Blogginlägg

  Kodcentrum är en ideell förening som gratis introducerar barn 10-12 år till programmering och digitalt skapande, samtidigt som vi breddar bilden av vem som kan programmera och vad som är uppbyggt av kod. Vi samlar ideella krafter, skolor, myndigheter, kommuner och näringsliv för att stärka barns digitala kunskaper och förmågor.

  Nu har vi flera spännande projekt på gång och letar därför efter en pedagog med projektledarkompetens till vårt kansli på Norrsken House i Stockholm. Du välkomnas till en modern och flexibel arbetsplats och till ett team bestående av sex personer och 100-talet volontärer. 

  Tjänsten innebär utveckling av pedagogiskt material som kopplar samman programmering och digitalt skapande med läroplanen för åk 4-6, matematik och teknik men även ämnesintegrerat med t ex svenska, bild, samhällskunskap och NO. Det handlar även om material riktat till fritidsverksamhet så som våra kodstugor. Med stöd från övriga kansliet kommer du att jobba samskapande tillsammans med samarbetspartners från IT-branschen, volontärer som är yrkesverksamma programmerare, samt lärare och elever från grundskolan.

  Tjänsten innebär även att planera, utveckla och handleda fortbildande aktiviteter för lärare och pedagoger. Du kommer att vara involverad i att driva Kodcentrums lärarkodstugor, där våra volontärer tillsammans med dig handleder och för didaktiska diskussioner med lärare som är nybörjare på programmering och digitalt skapande. 

  Tjänsten är en projektanställning om 75% t o m december 2019, med chans till förlängning. Arbetsgraden kan diskuteras. Tillträde sker så snart som möjligt och vi genomför intervjuer löpande.

  Tjänsten inkluderar vissa resor inom Sverige och kvällsarbete då en del av våra aktiviteter sker efter arbetstid.

  Vi erbjuder:

  • En inspirerande och värderingsdriven arbetsplats där barns rätt till likvärdig utbildning står i fokus.
  • En arbetsroll med tydliga utmaningar och ansvarsområden, i vilken vi är måna om din personliga utveckling, hälsa och är lyhörda kring dina drivkrafter, åsikter och tankar.
  • En möjlighet att få erfarenhet från såväl ideell sektor som näringsliv och offentlig sektor då Kodcentrum samverkar med alla dessa sektorer. Kodcentrum samarbetar bland annat med företag som Microsoft, Spotify, Sigma IT Consulting och Ericsson, samt med kommuner, bibliotek, skolor, universitet/högskolor och ideell sektor.
  • Spännande arbetsmiljö centralt i Stockholm, kompetensutveckling, bra försäkringar och friskvårdsbidrag.

   Vi söker dig som: 

  • Brinner för barn och ungas rätt till likvärdig utbildning och är nyfiken på frågor inom digitalisering och IT/tech.
  • Är utbildad lärare eller pedagog med erfarenhet och kompetens inom programmering och digitalt skapande och som gärna delar din kunskap med andra.
  • Är lösningsorienterad och trivs med att arbeta självständigt såväl som i ett mindre team.
  • Har en förmåga att strukturera, planera, utveckla och utvärdera projekt. 
  • Finner det naturligt att bygga och upprätthålla goda relationer, både digitalt, i möten och på scen.

  Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Just nu är vi många kvinnor på kansliet och ser därför gärna manliga sökande.

  Varmt välkommen med din ansökan senast 5 april.

  Läs mer om Kodcentrum på www.kodcentrum.se och vår pedagogiska plattform www.kodboken.se.

   

  Kontakt för frågor:
  Lisa Söderlund, verksamhetschef
  Tel 070-307 54 89
  lisa@kodcentrum.se

   

  Kodcentrum sparar endast ditt personliga brev och ditt CV tills den utlysta tjänsten är tillsatt. När tjänsten är tillsatt så raderas ditt personliga brev och ditt CV från våra system och uppgifterna hanteras under ansökningsperioden endast av personer på Kodcentrums kansli.