Meny

Meny

Vad ett möte kan leda till… 

Blogginlägg

I början av sommaren var Kodcentrum med på Järvaveckan och anordnade två paneldebatter om barn och digitalisering. En av de som lyssnade var Cheick Wagué, Professor, rektorsråd för samverkan på Södertörns Högskola. Det var början till en inspirerande dialog och nu ett samarbete med Flemingsberg Science som skapar samverkan för forskning utveckling och innovation i Flemingsberg.

Barnen är morgondagens samhälle och Flemingsberg Science tror precis som vi på Kodcentrum att det är jätteviktigt att alla barn får en möjlighet att introduceras till programmering och få en förståelse för hur viktiga de är för framtiden. Sverige behöver deras engagemang och bidrag till utvecklingen idag och om 20 år. Därför har Flemingsberg Science beslutat att köra en pilot med vårt nya kodkupekoncept i vår

Det innebär att de kommer att erbjuda 20 barn, i mellanstadie-ålder, en 10-veckors kurs i programmering och digitalt skapande. Vi på Kodcentrum är med och hjälper dem komma igång, tillhandahåller pedagogiskt upplägg och material, utbildar de volontärer som ska hålla i kursen och vi kommer att ge dem kontinuerligt stöd tillsammans med våra erfarna volontärer. Studenter från KTH och Södertörn Högskola kommer att leda kursen tillsammans med elever från bl a Widerströmska gymnasiet. Vi tror att det kommer att bli ett fantastiskt möte mellan barn, studenter och ungdomar. 

Kodkupan kommer att hålla till på KTH, tänk att som barn få komma in i en högskolemiljö och känna att man hör hemma där, vi övertygande om kommer att bli avgörande för framtida val.  

Med den här kursen hjälper Flemingsberg Science oss på Kodcentrum väcka 20 barns intresse för programmering och digitalt skapande genom att ge dem möjligheten, självförtroendet och förmågan att skapa med kod. För alla kan koda och alla ska kunna se sig själva som programmerare i framtiden! 

* Flemingsberg Science identifierar värdeskapande samverkansmöjligheter mellan akademi, näringsliv och samhälle för att tillsammans skapa morgondagens samhälle.