Meny

Meny

Advisory Board

Kodcentrums Advisory Board har som syfte att fungera rådgivande för pedagogiska frågor kring att introducera barn till programmering och digitalt skapande. Rådet består av representanter från skola, högskola, IT-sektorn samt målgruppen barn och unga. Rådsmedlemmarna är inte arvoderade för sina uppdrag, det är en helt ideell insats. 

 Carlos Granadillo Heredia
Carlos Granadillo Heredia, f.d. kodstugedeltagare
Carlos var en av de första som deltog i kodstugan och har även inspirerat andra barn på Kodcentrums barnhack. Han intresserar sig för programmering för att det hjälper honom att tänka logiskt. Programmering gör att du kan skapa något nytt, kanske något vackert, kanske något användbart eller, helt enkel, något roligt. Carlos vill fortsätta designa egna spel och utveckla program inom till exempel musik-, film- eller bilindustri.

 Ellen Sundh
Ellen Sundh, creative technologist Coda Collective
Ellen driver företaget Coda Collective som med kreativ teknik skapar digitala kampanjer som sker i realtid, både på nätet, i mobilen och i det fysiska rummet. Med många års erfarenhet och ett stort engagemang för elektronik och interaktivitet, gör hon prisbelönade installationer med lika delar humor som funktion och tillgängliggörande. Hon tror på att en miljö med nyfikenhet där barn och unga får skapa sina egna projekt kan bidra till att nå de som redan gillar programmering utan även de som har idéer och där programmering blir ett medel att förverkliga dem. Själv blev hon intresserad av programmering på gymnasiet när hon fick sin design att röra på sig i Flash. 

 Fredrik Heintz
Fredrik Heintz, docent Linköpings universitet
Fredrik forskar om artificiell intelligens och är även engagerad i utbildningsfrågor. Arbetar aktivt för att införa datalogiskt tänkande i svenska skolan. Fredrik ser datalogiskt tänkande och programmering som en demokratifråga. För att barn och unga ska bli aktiva samhällsmedborgare i ett allt mer digitalt samhälle krävs förståelse för hur datorer, Internet och programmering fungerar och vilka möjligheter och risker som finns. Den förståelsen ger möjligheter att båda skapa egna nya saker och lösa de alltmer komplexa problem som vi ställs inför.

Mats Oldin
Mats Oldin, projektledare Spotify
Mats har en bakgrund som systemutvecklare och matematiker. Att förstå helheten och att det inte finns något magiskt i en dator, anser Mats vara grunden till att komma igång med digitalt skapande, och ser gärna att barn själva får prova att bygga egna datorer. Förstår du datorns och programmeringens utveckling och historiska sammanhang blir du inte begränsad till hur saker ser ut och görs idag, det öppnar porten för ett kreativt och innovativt förhållningssätt, menar han.

Ninni Sey
Ninni Sey, f.d. kodstugedeltagare 
Ninni deltog i kodstugan för att programmering verkade spännande och för att hon tycker att det är roligt att lära sig nya saker. Hon vill gärna fortsätta med programmering för att göra appar och kunna tjäna pengar. Övriga intressen är sång, musik, dans, klättring och teknik. 

Oscar Nurmi Torslund
Oscar Nurmi Torslund
, f.d. kodstugedeltagare
Oscar deltog i kodstugans första termin och intresserar sig för programmering för att han tycker om datorer. I kodstugan har Oscar haft möjlighet att förstå hur du skapar program och få se baksidan av allt det roliga som kallas dataspel. Han har själv gjort tre spel och tycker att det är lika roligt att spela spelen som att skapa dem. I framtiden tror Oscar att han kommer att jobba med datorer på ett eller annat sätt, hans drömyrken idag är spelutvecklare, programmerare, eller forskare inom det digitala.

Peter Parnes
Peter Parnes
, professor Luleå tekniska universitet
Peter är entreprenör och professor i Distribuerade datorsystem vid Luleå tekniska universitet, samt grundare av Luleå Makerspace. Peter har startat flera företag varav ett, Marratech, köptes av Google och han blev då utvecklingschef för Google Sverige. Peter arbetar idag med forskning kring digitalisering i skolan samt om hur fler tjejer kan bli intresserade av datorer. Han fick själv upp ögonen för programmering när han 9 år gammal fick låna en Commodore Vic20, eftersom det fanns så få spel började han skriva sina egna. 

Simone Giertz
Simone Giertz, creative technologist
Simone skapar projekt för att inspirera andra att lära sig om programmering och elektronik. Hon har blivit känd världen över för sina Youtube-klipp där hon testar sina prototyper med mer eller mindre lyckat resultat. Hon är inte rädd för att misslyckas utan tycker tvärtom att det finns en poäng med att göra saker dåligt för att uppmuntra flera att våga testa sina idéer. Simone blev själv intresserad av programmering när hon hade en idé till en produkt och blev frustrerad över att hon inte kunde göra den helt och hållet själv. 

 

Stella Moback
Stella Moback
, elev Mälarhöjdens skola
Stella är intresserad av programmering för att det går att göra så mycket, till exempel ett eget spel eller en hemsida. I framtiden vill hon kunna använda programmering till att skapa en egen hemsida, om hon startar ett eget företag. Hon programmerar gärna med kompisar eftersom de då kan hjälpa varandra om de fastnar.

Thomas Arts
Thomas Arts
, forskare och teknisk chef Quviq AB
Thomas är forskare och entreprenör som driver Quviq AB, ett företag som som utvecklar en mjukvaruinnovation som först togs fram vid Chalmers Tekniska Högskola. Thomas har jobbat på Ericsson och flera universitet med forskning och utbildning. Han är även ideellt engagerad i Kodcentrum i Göteborg där han vill förmedla den häftiga upplevelsen i att skapa något som inte finns till utan dig. Barn och unga ser han som den grupp som är bäst på att komma med nya kreativa idéer, och genom att få tillgång till programmering kan de vara delaktiga i att skapa framtidens värld.

Tistou Blomberg
Tistou Blomberg
, studerande Umeå universitet
Tistou har studerat Kognitionsvetenskap på Umeå universitet och går nu en utbildning i app-utveckling. Han är även kodstugeledare på Östermalmsskolan i Umeå. Tistou tar sig an programmering utifrån ett filosofiskt perspektiv och baserat på teorier inom neurovetenskap och psykologi. Han vill hjälpa människor att kommunicera med varandra genom artificiell intelligens, och betonar att det är viktigt att ha ett syfte med programmering, en vilja att göra världen bättre. Nyckeln till att få barn intresserade av programmering tror han är att visa hur de kan skapa program som löser problem de själva vill ha hjälp med. 

Tülay Gürgün
Tülay Gürgün
, lärcenteransvarig Grindtorpsskolan
Tülay är mediepedagog, legitimerad modersmålslärare i turkiska, IKT-utvecklare, lärcenteransvarig och bloggare. Tülay anordnar Botkyrka Makerspace och håller kurser i bland annat Scratch, källkritik och upphovsrätt. När det gäller att tillgängliggöra programmeringskunskap för barn och unga tycker hon att fokus ska vara på kreativitet och att få förverkliga sina idéer, låta eleverna bli producenter och inte bara konsumenter, genom att skapa själva.