Meny

Meny

Det här är Kodcentrum

Vad gör Kodcentrum?

Kodcentrum är en ideell förening som gratis introducerar barn till programmering och digitalt skapande, samtidigt som vi breddar bilden av vem som kan programmera och vad som är uppbyggt av kod. Vi samlar ideella krafter, skolor, myndigheter, kommuner och näringsliv för att stärka barns digitala kunskaper och förmågor.

Programmering - en demokratifråga

I en alltmer digitaliserad värld blir programmeringskunskaper och en förståelse för hur digitala tjänster och produkter fungerar allt viktigare. Det är en demokratifråga och en förutsättning för att kunna ta del av viktiga samhällsfunktioner, påverka samhällsutvecklingen och vara en kritisk konsument av digitala produkter och tjänster. Det är också en förutsättning för att kunna få jobb, eftersom framtidens arbetsmarknad och behov kommer att kräva digital kompetens.

Vår mission är att väcka intresset för programmering och digitalt skapande och ge varje barn möjligheten, självförtroendet och förmågan att skapa med kod.

Vår vision är att alla barn ska ha samma förutsättningar att lära sig programmering och digitalt skapande.

Vi är samverkande, inkluderande och inspirerande. Vår organisation genomsyras av en rörlighet och lyhördhet i förhållande till en föränderlig omvärld. Vi är brobyggare och samarbetar med andra som vill väcka barns intresse för programmering och digitalt skapande.

Våra volontärer består av personer som brinner för att alla barn oavsett bakgrund borde ges möjlighet att få testa på att skapa med kod. Volontärens roll är att vara en förebild och visa bredden i vad som är möjligt att skapa med kod utifrån olika intressen och yrkesroller. Kodcentrums förmåga att attrahera, behålla och motivera volontärer är av central betydelse för verksamheten.

Kodcentrum är en ideell, icke-statlig, partipolitisk och religiöst obunden organisation. Vi tror på ett samhälle där alla möts som jämlikar, delar kunskaper och bygger ömsesidiga relationer. Ett samhälle där man förebygger utanförskap genom öppenhet och inkludering.