Meny

Meny

Inkludering

Jämlikhet och jämställdhet genomsyrar hela vår förening och är viktiga delar i alla Kodcentrums verksamheter.

Jämlikhet

Vi verkar för att alla som deltar i våra verksamheter ska känna sig sedda, lyssnade på och respekterade. Tillsammans med våra sponsorer och partners arbetar vi kontinuerligt för att bidra till en positiv samhällsutveckling som representeras av olika röster.

Varför arbetar Kodcentrum för jämlikhet?

Vi vill ge alla barn möjligheten att få prova på att skapa med kod. Genom att förstå bakgrunden till det digitala i vårt samhälle kan vi sänka trösklar, öka medvetenheten kring nätsäkerhet, skapa kritiska konsumenter och aktiva producenter.

Hur jobbar vi med jämlikhet?

Kodcentrum har valt att lägga extra fokus på områden och skolor som är socioekonomiskt utsatta och där man inte möter teknik på ett naturligt sätt i sin vardag.

Genom mångfalden bland våra volontärer visar vi att en programmerare kan vara vem som helst och barnen får förebilder som de kan relatera till. Genom mångfalden visar vi även bredden av de yrken som finns inom IT-/techbranschen och vad som är möjligt att skapa med kod.


Jämställdhet

Grundläggande kunskaper i digital kompetens spelar en stor roll för att förebygga att traditionella könsmönster. Teknik anses ofta vara någonting "manligt", vilket bidrar till att pojkar och flickor växer upp med olika erfarenheter, färdigheter och kunskaper inom teknik (Skolverket, Genus och teknik). Därför verkar Kodcentrum för att ge alla barn möjlighet att utveckla intresse för programmering och digitalt skapande.

Varför arbetar Kodcentrum för jämställdhet?

IT-/techbranschen är en av de branscher som kritiserats för sin låga representation av kvinnor, tjejer och flickor. Idag är endast 29% av de som arbetar inom sektorn kvinnor. Det vill vi ändra på!

Vi vill också skapa en förståelse för bredden av yrken som kräver grundläggande kompetens i digital teknik. Då mer och mer i samhället digitaliseras krävs idag en förståelse för teknik i yrken som traditionellt sätt inte anses som tekniska till exempel inom sjukvården.

Hur jobbar vi med jämställdhet?

För att bidra till en positiv förändring strävar vi efter en så jämn könsfördelning som möjligt på våra aktiviteter och i våra kodstugor. En del i det arbetet är att uppmana föräldrar och skolor att ta tillvara på och uppmuntra flickors intresse för teknik.

Vi har även med oss jämställdhetstänket i rekryteringen av volontärer där vi aktivt arbetar för att engagera fler kvinnor i våra verksamheter. 

Vi verkar också för att skapa en bredd i vårt material och våra uppgifter på kodboken.se för att det ska finnas någonting som tilltalar alla.

Film från Teknikföretagen och kampanjen #CreateTechfidence.