Meny

Meny

Inkludering

Jämlikhet och jämställdhet viktiga delar i alla Kodcentrums verksamheter och är något som kontinuerligt utvecklas och förstärks. 

Jämlikhet

Vi verkar för att alla som deltar i våra verksamheter ska känna sig sedda, lyssnade på och respekterade, för att säkerställa att ingen diskrimineras. Tillsammans med våra sponsorer och partners arbetar vi dagligen för att bidra till en positiv samhällsutveckling som representeras av många olika röster.

Varför arbetar Kodcentrum för jämlikhet?

Vi vill ge alla barn möjligheten att få prova på att skapa med kod. Då barn är konsumenter av teknik, men inte är med och producerar tekniken, vill vi lyfta barns röster. Att sakna kunskap i digital kompetens kommer att bli en stor utmaning i framtiden och riskerar att hamna i ett digitalt utanförskap. Genom att förstå bakgrunden till det digitala i vårt samhälle kan vi sänka trösklar, medvetandegöra nätsäkerhet och skapa kritiska konsumenter.

Hur jobbar vi med jämlikhet?

Tyvärr främjar vår omvärld och samhällets förutsättningar inte alltid jämlikhet. Därför väljer vi på Kodcentrum att lägga extra fokus på områden och skolor som är socioekonomiskt utsatta.

Genom mångfalden bland våra volontärer vill vi visa att en programmerare kan vara vem som helst, du eller jag. De representerar även bredden av de yrken som finns inom IT-/ tech branschen, för att kunna visa vad man kan skapa med kod.


Jämställdhet

Att få grundläggande kunskaper i digital kompetens spelar en stor roll för att förebygga att traditionella könsmönster lever vidare med våra barn. Många barn uppfostras utifrån traditionella könsmönster där teknik anses manligt. Det är en av anledningarna till att pojkar och flickor växer upp med olika erfarenheter, färdigheter och kunskaper inom teknik. Därför verkar Kodcentrum för att ge barn möjlighet att utveckla intresse för programmering och digitalt skapande oavsett biologiskt kön.

 

Fil från Teknikföretagen och kampanjen #CreateTechfidence.

Varför arbetar Kodcentrum för jämställdhet?

Den svenska arbetsmarknaden är idag fortfarande könssegregerad. IT-/ tech branschen har länge kritiserats för sin låga representation av kvinnor, tjejer och flickor. Idag är endast 29% av de som arbetar inom sektorn kvinnor, det vill vi ändra på! När en homogen grupp dominerar en bransch finns det en risk att den samhällsekonomiska utvecklingen stagnerar och ökad jämställdhet på arbetsmarknaden riskerar att avstanna.

Många traditionellt ”kvinnliga yrken” anses inte vara tekniska, men om man tittar på exempelvis en sjuksköterskas arbete är det i allra högsta grad tekniskt. Avsaknad av mångfald får även konsekvenser i utformningen av digitala produkter där det finns en uppdelning av ”mjuk”, kvinnlig teknik, med levande öppna former och ”hård” teknik, manlig teknik, med en mer avskalad design som symboliserar styrka. Det gör ordet teknik laddat, då det ofta förknippas med den ”hårda” manliga tekniken.

Hur jobbar vi med jämställdhet?

För att bidra till en positiv förändring strävar vi efter en så jämn könsfördelning som möjligt på våra aktiviteter och i våra kodstugor. Därför gör vi extra pushar mot föräldrar och skolor för att uppmuntra fler vuxna att ta tillvara på unga flickors intresse för teknik.

Vi har även med oss jämställdhetstänket i rekryteringen av volontärer, där vi aktivt arbetar för att engagera fler kvinnor i våra verksamheter. 

Vi verkar också för att skapa en bredd i vårt material och våra uppgifter på kodboken för att det ska finnas någonting som tilltalar alla.

Källor: