Meny

Meny

Lokalkommitté

Göteborgs lokalkommitté

Nu kan vi stolt presentera Göteborgs lokalkommitté som består av ett fantastiskt gäng eldsjälar som brinner för digital demokrati. Det innebär att man arbetar för att alla som vill, också har möjligheten att aktivt producera medborgarnytta genom kunskap om programmering. 

Kodcentrum göteborg

Bakre raden: Mario Sannum, Christoffer Wallenberg, David Sundelius, Joel Goop. Främre raden: Sandra Svensson, Samuel Genheden, Johan Larsson. Saknas: Jon Warghed

Under våren satsar lokalkommittén särskilt resurser på att utveckla lärarkodstugan, för att inspirera och fortbilda lärare i Göteborg. Syftet är att introducera lärarna till programmering genom materialet Koda i Skolan så att lärarna på egen hand kan använda materialet i undervisningen. Utöver lärarkodstugan driver de två kodstugor för barn, skapar roliga och utmanande uppgifter till kodstugan och kodboken.se.

Under våren pågår även planering inför det kommande deltagandet på Vetenskapsfestivalen.

Kontakt: goteborg@kodcentrum.se