Meny

Meny

Styrelse och styrdokument

Kodcentrums styrelse är inte arvoderade för sina uppdrag, det är en helt ideell insats. Styrelsen är sammansatt för att ha en bred kompetens och med representanter och erfarenheter från IT-sektorn, näringslivet i allmänhet, start-ups, ideell sektor, pedagogik och kommunikation.

 


Inger Tegelström, ordförande
Inger är rektor och verksamhetsutvecklare på Academedia. Inger har alltid varit intresserad av digitalisering och implementering av media i skolan. Hon var med för ett antal år sedan och drev på i debatten när programmering lyftes som en viktig fråga för skolan. Inger var redan då övertygad om att programmering skulle integreras i övriga ämnen. Hon ställde då frågan om kodning är framtidens språk, men idag är programmering nutidens språk.

inger@kodcentrum.se

 

Katarina Gustafsson
Katarina Gustafsson
, vice ordförande
Katarina jobbar med att stötta organisationer och föreningar i strategiskt ledarskap, med styrning och ledning inom civilsamhället. Katarina är programansvarig på Ideell Arena och leder civilsamhällets forskningsbaserade utvecklingsprogram Fenix. Katarina har flerårig erfarenhet som utbildningsledare och processledare för idéutveckling, organisationsutveckling och strategier för förändringsarbete, med särskild kunskap inom demokrati och normkritiskt arbete. Maja Stridsberg, ledamot
Maja är PR-konsult på Westander Hållbarhet, där hon är särskilt inriktad på opinionsbildning kring frågor som rör utbildning, arbetsmarknad och digitalt utanförskap. Tidigare har hon bland annat arbetat på den ideella föreningen Rättviseförmedlingen. Maja har en kandidatexamen i reklam och pr och en utbildning i digital strategi från Hyper Island.

 
David Sundelius, ledamot
David är agil coach på ProAgile AB och arbetar med att utveckla organisationer för att snabbare anpassa sig efter framtidens behov. I grunden är han civilingenjör med ett starkt intresse för ideell verksamhet, med flera års erfarenhet inom studentrörelsen. David är även volontär i kodstugan i Göteborg.

 

Daniel Sonesson, ledamot
Daniel Sonesson är en erfaren ledare och affärsutvecklare inom Tech och Talent. Bland annat har Daniel bakgrund från LinkedIn, Blocket och som tidigare VD för SUP46. Nu är han VD för Defentry, ett Cybersecurity ScaleUp. Han beskriver sig själv som en passionerad eldsjäl med stor passion för teknik, vilket också är anledningen till att han vill engagera sig i Kodcentrum. 

 

Elise Lilliehöök, ledamot
Elise har en internationell bakgrund och över tio års erfarenhet av att växa och bygga bolag, främst inom tech.Nu är hon COO på 29k – som verkar för att med hjälp av digital teknik skala upp metoder inom personlig utveckling som bevisats ha effekt. Elise är även engagerad i Skolyoga, vars vision är att främja barn och ungdomars hälsa genom yoga i skolan, skriver en bok om värdebaserat beslutsfattande, coachar talare i TEDxStockholm och var värd i den populära svenska tech-podcasten Digital Animo. 

 

Daniel Hallqvist, ledamot
Daniel driver idag IT-rekryteringsföretaget Safemind som tidigt valde att fokusera på rekrytering av utvecklare och andra roller där programmering är en viktig del. Han har tidigare arbetat som konsult, teamchef och personalchef men har även startat bolag inom HR. Daniel har studerat matematik, datalogi och finansiell ekonomi på Stockholms Universitet och KTH.

 

Andreas Agerblad, ledamot
Andreas jobbar med strategi och maskininlärning på Spotify och har tidigare erfarenhet som managementkonsult från Ericsson. Han har pluggat datateknik på KTH och företagsekonomi på Stockholms Universitet. Andreas har även flera års erfarenhet som volontär från olika kodstugor i Stockholm, han hjälper även till att utveckla material till Kodboken och har mycket god insikt i föreningens arbete. 

 

Carolina Rattur Lindstedt, ledamot
Carolina ansvarar för intern- och extern kommunikation inom industriföretaget ABB:s enhet Process Industries i norra Europa, där hon är särskilt inriktad på frågor som rör det det digitala erbjudandet. Hennes arbete inkluderar bland annat kommunikations- och kanalstrategi, innehållsskapande, konsumentbeteende, varumärkeskännedom och marknadsföringskampanjer. Carolina har en magisterutbildning i företagsekonomi med inriktning marknadsföring vid Mälardalens Högskola i Sverige. 

Styrdokument


Strategi och mål

Årsmötesprotokoll 2019

Årsredovisning 2018

Stadgar

Integritetspolicy

Policy för visselblåsning

Uppförandekod

Volontärpolicy

Policy personliga utlägg & ersättning


Valberedning

Marie Welin
Maria Fabricius
Anna Magnusson

Kodcentrums valberedning tar gärna emot rekommendationer på lämpliga kandidater till den nästa års valberedningsarbete. Mejla till valberedningen@kodcentrum.se

 


Trygghetsombud

Du kan kontakta våra trygghetsombud om du har frågor eller synpunkter angående tryggheten i våra kodstugor, på våra barnhack och andra aktiviteter. Det är även trygghetsombudet du ska kontakta om det har uppstått oegentligheter, mer information om hur du går tillväga finner du i våra riktlinjer för visselblåsning. 

Inger Tegelström, ordförande, inger@kodcentrum.se

Jessica Berglund, trygghetsombud kansli, trygghetsombud@kodcentrum.se

David Sundelius, trygghetsombud styrelse,
trygghetsombud.styrelse@kodcentrum.se