Meny

Meny

Behandling av personuppgifter

Kodcentrum följer Dataskyddsförordningen (GDPR). Syftet med GDPR är att skydda dig mot att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

 

Vi lämnar aldrig ut personuppgifter. Dina personuppgifter som t ex namn, telefonnummer och e-postadress sparar vi i vårt register.

Uppgifterna används för att:

  • Du som förälder till deltagare ska för att du ska få aktuell information om kodstugan. Uppgifterna sparas så länge du har ett barn som är aktiv deltagare i en kodstuga.
  • Du som volontär ska få information om ditt engagemang och kodstugan som du engagerar dig i. Uppgifterna sparas så länge du är registrerad som aktiv volontär hos Kodcentrum.
  • Du som prenumerant på vårt nyhetsbrev ska få nyhetsbrevet med information om vad som händer i organisationen. Uppgifterna sparas så länge du vill ta del av vårt nyhetsbrev.
  • Vi skall kunna registrera dig som medlem om du gjort ett aktivt val att bli medlem hos oss. Uppgifterna kommer att bevaras i högst två års tid.

Vi garanterar i enlighet med GDPR att vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt. Dina personuppgifter används endast för Kodcentrums egen verksamhet och lämnas aldrig ut till tredje part.

Sparade personuppgifter

Du har på egen begäran rätt att få besked om vilka uppgifter om dig som behandlas, om varifrån uppgifterna hämtas och om ändamålet med behandlingen. Om du upptäcker att någon personuppgift är felaktig eller irrelevant, ber vi dig kontakta oss, så rättar vi till den.

Du har givetvis möjlighet att återkalla ditt samtycke när du så önskar och vi tar då bort dina uppgifter ur samtliga register inom 30 dagar. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Du kan närsomhelst kontakta oss på dataskyddsombud@kodcentrum.se om du vill veta vilka uppgifter som vi har registrerat hos oss eller om du vill justera uppgifterna. Fyll i detta formulär för begäran om registrerade uppgifter.

Bilder och rörligt material

När du deltar i en aktivitet på Kodcentrum har du alltid möjlighet att ge samtycke eller neka Kodcentrum rättigheten att i kommersiellt syfte använda bild och rörligt material på dig eller ditt barn. Vi kommunicerar aldrig bilder eller rörligt bildmaterial på någon som ej medgivit sitt samtycke. När samtycke finns används bilder och rörligt material av Kodcentrum och/eller samarbetspartner i syfte att marknadsföra, informera eller visualisera Kodcentrums verksamhet. Bilder och rörligt material sparas så länge som verksamheterna fortlöper. Senast efter 5 år arkiveras materialet och används därefter endast i ett historiskt dokumentationssyfte.

Personuppgiftsansvarig

Om du har synpunkter eller frågor om hur vi hanterar dina uppgifter är du självklart välkommen att kontakta oss på personuppgiftsombud@kodcentrum.se.