Meny

Meny

Stödföretag

undefined

"I en uppkopplad värld är det viktigt att unga får chansen att tidigt att lära sig programmering och kodning på ett bra och roligt sätt. Vi möter en spännande framtid där kunskapen om digitaliseringen kommer att spela en stor roll i det hållbara samhället. Med sitt arbete ger Kodcentrum unga förutsättningar att vara med och bidra till utvecklingen på riktigt."

Johan Söderström, VD ABB Sverige

 

”På CAB är vi övertygade om att kompetens och ambition kommer i många olika skepnader och att mångfald är en förutsättning för utveckling och innovation.

Därför arbetar vi tillsammans med Kodcentrum för att uppmuntra framtidens digitala stjärnor. Vi vill stärka barns digitala kunskaper och förmågor samt ge de nya förebilder som breddar bilden av vem som kan programmera och vad som är uppbyggt av kod. Det tror vi ger dem bättre förutsättningar att bygga en meningsfull framtid för sig själva och samhället vi delar.”

Karina Sick Larsson, HR Manager CAB Group AB

 

undefined

”IFS vill bidra till att öka intresset för IT bland alla grupper i samhället och på så sätt öka mångfalden inom vår bransch. Vårt samarbete med Kodcentrum är ett initiativ för att fler barn och ungdomar ska få möjlighet att prova på programmering, med förhoppning om att fler ska välja en IT utbildning efter gymnasiestudierna. Att vara stödföretag till Kodcentrum är inspirerande och ligger klart i linje med vår kultur och våra ambitioner inom CSR.”

Roger Arnroth, HR Director på IFS

 
”Genom att bli stödpartner för Kodcentrum är vi med och ser till att 100 000 killar och tjejer i åldern 10-12 år introduceras för kodning under de närmsta åren. Informators mission är att utveckla Sveriges position som framstående IT-nation och genom Kodcentrum är vi med och skapar förutsättningar för en framtid där Sverige är världsledande inom mjukvaruproduktion”. 

Pelle Börjesson, Sales & Marketing Director på Informator Utbildning

 

 

“Som en mångfaldig, global organisation känner vi ett ansvar för att bidra till att ungdomar, oavsett bakgrund, ges samma möjligheter på den framtida arbetsmarknaden. Vi ser att efterfrågan på kompetens inom programmering och kodning är enorm, och den kommer att växa sig allt större och omfatta alla delar inom arbetslivet. Att främja lika möjligheter för kreativa och talangfulla ungdomar i en föränderlig och alltmer digitaliserad värld ligger därför helt i linje med vår vision inom CSR och vi är stolta över möjligheten att få samarbeta med Kodcentrum.”

Fredrik Lindqvist, Managing Partner och Ebba Perman Borg, Counsel och Community Investment Sponsor, Linklaters Advokatbyrå AB

 

"Som digital bank är vi är beroende av framtida kompetens inom IT, och därför vill vi också bidra till återväxten i branschen. Tillsammans med Kodcentrum kan vi vara med och stärka flickors och pojkars förutsättningar för att odla sitt tekniska intresse genom att ge dem tid, stöd och förebilder."

Johan Tidestad, Kommunikationschef Nordnet