Meny

Meny

Bli sponsor

Barn i kodstuga.

Kodcentrum erbjuder via våra kodstugor, barnhack, Koda i skolan och Kodboken.se  barn och unga gratis introduktion till programmering och digitalt skapande.

Kodcentrum är en allmännyttig, ideell och icke vinstdrivande förening. Vår finansieringsmodell bygger på en kombination av statligt stöd, bidrag från stiftelser samt företagssamarbeten.

Vi strävar efter att ha en bredd i vår finansiering för att vara kunna bedriva en långsiktig och hållbar verksamhet. Våra företagssamarbeten består av aktiva partnerskap med ett gemensamt engagemang för att få fler barn och unga att upptäcka den digitala världens möjligheter. 


Långsiktigt engagemang 

Huvudsponsor

 • Bidrar till Kodcentrums nationella verksamhet
 • Får full synlighet med logga på kodcentrum.se
 • Kommuniceras som huvudsponsor i nyhetsbrev till föräldrar, partners och medlemmar
 • Kommuniceras som huvudsponsor vid presentationer på konferenser, hos företag, på skolor och andra mötesplatser
 • Får rätten att kommunicera sitt huvudsponsorskap
 • Blir alltid omnämnda som partners i intervjuer
 • Får möjlighet att besöka en kodstuga
 • Får möjlighet att engagera medarbetare som volontärer i kodstugorna
 • Får möjlighet att arrangera ett barnhack tillsammans med Kodcentrum
 • Får ett tryckt och digitalt diplom 

 Stugvärd

 • Bidrar till driften av en kodstuga under två terminer, totalt trettio tillfällen
 • Bidrar till att ca 40 barn och unga gratis introduceras till programmering och digitalt skapande genom deltagandet i en meningsfull fritidsaktivitet tillsammans med vuxna förebilder
 • Får synlighet som stugvärd på kodcentrum.se
 • Får rätten att kommunicera stugvärdskapet i sina kanaler
 • Får möjlighet att engagera medarbetare i kodstugan
 • Får möjlighet att besöka kodstuga under värdskapstiden
 • Får ett tryckt och digitalt diplom 


Stödföretag

 • Bidrar till kodcentrums nationella verksamhet
 • Får synlighet på kodcentrum.se (på vår stödföretagssida)
 • Får rätten att kommunicera sitt stödföretagskap
 • Får möjlighet att engagera medarbetare som volontärer i kodstugorna
 • Får tryckt och digitalt diplom 

 Engångsengagemang 

 Barnhacksvärd

 • Står värd för och möjliggör ett Kodcentrum barnhack där barn tillsammans med sina föräldrar gemensamt utforskar programmering och digitalt skapande
 • Får möjlighet att engagera medarbetare som volontärer under barnhacket
 • Får möjlighet att bjuda in ett i antal barn till medarbetare att delta i barnhacket
 • Får synlighet på kodcentrum.se
 • Kommuniceras som barnhacksvärd i samband med genomförandet
 • Får rätten att kommunicera sitt värdskap i sina kanaler
 • Får ett tryckt och digitalt diplom 

Är ni intresserade av ett samarbete eller diskutera former för hur ni kan bidra till Kodcentrums verksamhet? Kontakta generalsekreterare Ronnie Schmidt på  0707-629700.