Meny

Meny

Stöd oss

Kodcentrum erbjuder via våra kodstugor, barnhack, Koda i skolan och Kodboken.se barn en gratis inspirerande introduktion till programmering och digitalt skapande.

Kodcentrum är en allmännyttig, ideell och icke vinstdrivande förening. Vår finansieringsmodell bygger på en kombination av statligt stöd, bidrag från stiftelser samt företagssamarbeten.

Vi strävar efter att ha en bredd i vår finansiering för att vara kunna bedriva en långsiktig och hållbar verksamhet. Våra företags-samarbeten består av aktiva partnerskap med ett gemensamt engagemang för att få fler barn och unga att upptäcka den digitala världens möjligheter. 

Är ni intresserade av ett samarbete eller diskutera former för hur ni kan bidra till Kodcentrums verksamhet? Kontakta vår ordförande Marie Welin