Meny

Meny

Stödföretag


undefined

"I en uppkopplad värld är det viktigt att unga får chansen att tidigt att lära sig programmering och kodning på ett bra och roligt sätt. Vi möter en spännande framtid där kunskapen om digitaliseringen kommer att spela en stor roll i det hållbara samhället. Med sitt arbete ger Kodcentrum unga förutsättningar att vara med och bidra till utvecklingen på riktigt."

Johan Söderström, VD ABB Sverige

 

undefined

”IFS vill bidra till att öka intresset för IT bland alla grupper i samhället och på så sätt öka mångfalden inom vår bransch. Vårt samarbete med Kodcentrum är ett initiativ för att fler barn och ungdomar ska få möjlighet att prova på programmering, med förhoppning om att fler ska välja en IT utbildning efter gymnasiestudierna. Att vara stödföretag till Kodcentrum är inspirerande och ligger klart i linje med vår kultur och våra ambitioner inom CSR.”

Roger Arnroth, HR Director på IFS

 

Nordnet

"Som digital bank är vi är beroende av framtida kompetens inom IT, och därför vill vi också bidra till återväxten i branschen. Tillsammans med Kodcentrum kan vi vara med och stärka flickors och pojkars förutsättningar för att odla sitt tekniska intresse genom att ge dem tid, stöd och förebilder."

Jenny Garneij, HR-chef på Nordnet.

 

undefined

"Vi är mycket stolta att nu vara del av Kodcentrums verksamhet och därmed ge ännu fler fantastiska barn chansen att testa på att koda oavsett var de kommer ifrån. Det är särskilt viktigt med tanke på att digitala kunskaper och färdigheter kommer vara nyckeln för framtida jobbchanser."

Susanne Kapfer, kommunikationsdirektör på SAP.

 

One Agency

"Vi på One Agency tror att en nyckel för att uppnå ett framgångsrikt CSR partnerskap är att verksamheterna ligger nära varandra i värderingar, vision, verksamhet och inte minst hjärta. Att få samarbeta med Kodcentrum för att tillsammans ge barn och ungdomar möjlighet att lära sig koda som ett verktyg för att vara i fortsatt framkant inom svensk innovation känns otroligt viktigt. Att det dessutom ger ungdomar chans till ett nytt sammanhang, gemenskap och ett redskap för att uttrycka sig i en ständigt föränderlig digital värld känns fantastiskt fint för oss!"

Leyla Schreiber, VD One Agency