Meny

Meny

Hur skapar vi balans i IT-branschen?

Blogginlägg

#BalanceforBetter är temat för årets internationella kvinnodag och för den kampanj som pågår under hela året. Kodcentrum och Microsoft har länge arbetat tillsammans för att bjuda in tjejer till att utforska programmering och digitalt skapande - här har vi samlat våra bästa tips för att väcka och behålla intresset för IT!

Idag är endast 28% av de som arbetar inom IT-sektorn kvinnor, enligt statistik IT- och Telekomföretagen. Och andelen kvinnor ökar inte som en kanske kan tro, tvärtom så sjunker den! Varför är det så?

Bild från undersökningen  “Unga kvinnor och IT”

I undersökningen “Unga kvinnor och IT” som Insight Intelligens gjorde 2016, där de frågade 1 000 unga kvinnor om anledningar till att välja bort IT-branschen, finns det en hel del spännande svar att fundera över. Att IT inte skulle vara intressant eller passa ens personlighet låg högst på listan, likaså att det inte är ett yrke som gör skillnad för samhället. Samt att det är en mansdominerad miljö som du som tjej inte tror att du skulle trivas i.

Bild från undersökningen  “Unga kvinnor och IT”

Att IT-branschen är en mansdominerad värld kan vi konstatera. Men så har det inte alltid sett ut och det behöver så klart inte alltid förbli så. Det enda sättet att bryta trenden är att få fler tjejer att intressera sig för IT och att motverka bilden av att IT inte är något som passar deras personlighet, passion, samhällsengagemang - eller för att de är just tjejer.

Balans är som sagt temat för årets internationella kvinnodag och det är en fråga som rör IT-branschen i allra högsta grad, så väl som det rör hela samhället:

"Balance is not a women's issue, it's a business issue. The race is on for the gender-balanced boardroom, a gender-balanced government, gender-balanced media coverage, a gender-balance of employees, more gender-balance in wealth, gender-balanced sports coverage ... Gender balance is essential for economies and communities to thrive." - Internationalwomansday.com

Så hur gör vi för att få till en bättre balans inom IT-branschen? Hur ser vi till att fler tjejer upptäcker och fortsätter att tycka att IT är något som rör dem, att IT är något som påverkar samhället och att det är något som även de vill vara med att påverka?

 

Tre sätt att få fler tjejer intresserade av IT

  1. Väck nyfikenhet tidigt

Vi tror på att möta alla barn tidigt och på ett lekfullt sätt skapa förståelse för vad kod är. Det finns enkla pedagogiska programmeringsverktyg för yngre barn, som exempelvis Scratch Jr där du programmerar med visuella block. Du kan även komma långt med helt datorfria lekar för att introducera programmering som problemlösning, vilket kallas för datalogiskt tänkande. På Kodcentrums sajt Kodboken.se finns många datorfria lekar. Låt barnen styra varandra som robotar med olika kommandon för hur roboten ska gå, eller försök tillsammans att skriva en algoritm (instruktion till en dator) för olika dansstilar som barnen känner till. Kan du programmera en robot till att flossa? Hur skulle den algoritmen se ut? Testa att skriva algoritmer till varandra och se om du kan göra dansen utifrån instruktionen!

Barnen skriver algoritm till en Robot-floss under Hour of Code på Microsoft.

Robotar är någonting som fascinerar de flesta barn och som är lätta att prata om utifrån barns olika intressen. När Kodcentrum har haft barnhack på Microsoft har barnen träffat den ubersöta sociala roboten Pepper, som både kan prata och röra på sig. Genom att möta en robot skakar vi liv i frågan om vad vi egentligen kan ha dem till. Kan de fungera som husdjur? Kan de göra dina läxor? Låt barnen diskutera kring vad robotar kan användas för och låt dem skapa sin egen fantasirobot. Det brukar komma många fantastiska idéer och tankar kring såväl vardagsproblem som större samhällsutmaningar.

Tjejerna får träffa roboten pepper under andra Girls in ICT aktiviteten 2018.

2. Behåll intresset med passion

Intresset för teknik bland tjejer är något som sjunker under skoltiden. 86% av tjejerna i årskurs 5 är intresserade av teknik, men i årskurs 9 har det sjunkit till 37% enligt siffror från Skolinspektionen. Ulrika Sultan, forskare på Linköpings Universitet, menar att det är en myt att flickor är tekniskt ointresserade och att det istället handlar om hur teknikundervisningen i skolan är utformad:

 - Det beror på vad för slags material och ämnen flickorna får tillgång till. De måste ju få uppgifter som är relevanta för dem. Flickor har ofta ett större samhällsperspektiv på tekniken. De tänker i större system. Pojkar bygger en pump. Flickorna tänker ”Hur gör vi för att lösa vattenbristen?”, säger Ulrika Sultan till i en artikel på Linköpings Universitet.

Kodcentrum och Microsoft arrangerar varje år något som kallas för Girls in ICT, då tjejer från årskurs 4-6 besöker Microsoft och möter kvinnor med olika yrkesroller inom företaget. Det är en möjlighet att se en arbetsplats inom IT-sektorn, få höra om de jobb som finns inom IT, ställa frågor och diskutera utifrån sina egna intressen och funderingar på utbildning och yrkesliv.  

Rundvandring på Microsofts kontor tillsammans med en kvinnlig förebild.

På Girls in ICT får tjejerna ta sig an frågeställningar som ”Vad vill du kunna skapa med hjälp av programmering?” och ”Vilka utmaningar skulle du vilja lösa med digital teknik?”. Det kan handla om olika teman som till exempel deras framtida arbetsplats och vilka digitala hjälpmedel som de kan tänkas behöva där. Idéerna till nya innovativa lösningar har varit många bland de tjejer som vi har mött och vi har fått se presentationer om allt från framtida astronauter till brandkvinnor som släcker bränder med hjälp av AI.

På Kodboken.se finns riktiga uppdrag från It-företag och teman som kan tilltala många utifrån olika intressen. Det kan handla om att lösa utmaningar inom  UNDP:s, United Nations Development Programme, Globala mål för 2030 eller hitta på egna hjältar till spel eller skapa framtidens musikspelare med hjälp av IoT (Internet of Things). Vi vill lyfta teman som känns relevanta utifrån ett samhällsperspektiv, som angår målgruppen och där de får använda sin passion och engagemang för att lösa små eller stora utmaningar med hjälp av programmering.

Volontären Ellen visar hur kodboken.se fungerar.

På Kodcentrum ser vi också en stor skillnad på könsfördelningen i våra kodstugor och på barnhack beroende på om vi har en öppen intresseanmälan eller om vi arbetar aktivt och uppsökande med samarbetsskolor. När vi själva möter barnen och presenterar vad som är möjligt att skapa med programmering, ser vi ett mycket större intresse hos tjejer än vad som speglar sig i den öppna anmälan där föräldrarna oftast tar initiativet. Därför är det jätteviktigt att jobba för att sudda ut de traditionella könsnormerna, som vuxna har vi både möjlighet och ansvar för att motverka dessa genom att visa bredden av möjligheter som finns inom IT.

- I kodstugan på Spotify i Stockholm har vi under vårterminen lyckats få in övervägande tjejer och det visar absolut att programmering och digitalt skapande är någonting som tilltalar både pojkar och flickor. Det gäller bara att visa på vad digital teknik kan användas till och vad du kan skapa med hjälp av programmering, säger Lisa Söderlund, Verksamhetschef Kodcentrum.

Det kodas på temat "Vad vill du jobba med och vilka digitala verktyg kan hjälpa dig?"

  1. Låt förebilder visa möjliga vägar till branschen

Trots att det saknas kompetens i branschen så är det svårt att locka kvinnor till utbildningar inom IT. Enligt utbildning.se är IT och programmering de yrkes- och utbildningsområden som är minst jämställt, bara 20% av de som studerar inom system- och mjukvaruutveckling i Sverige är kvinnor.

Vi behöver jobba aktivt för att vända den trenden och det kan vi göra genom att lyfta förebilder som tjejer kan identifiera sig med. Du behöver kunna se dig själv spela en roll i branschen för att vilja ingå i den. Statistik från rapporten “Unga kvinnor och IT” visar att de tjejer som känner någon som jobbar med IT också har större kännedom om yrket samt att fler tjejer tror att de skulle ha ett större intresse om de hade just en större kännedom.

Girls in ICT deltagare klappar på roboten Pepper.

Det finns också stereotypa bilder av vem som kan passa som programmerare och att det är ett ensamjobb, när det många gånger är ett väldigt kreativt jobb som utförs i team och där många olika egenskaper och förmågor behövs.

– Kodning som uttrycksform gör det möjligt för barn och ungdomar att förverkliga idéer på nya kreativa sätt. Det arbete som vi gör tillsammans med Kodcentrum är viktigt för att fler tjejer och killar ska få upp ögonen för digitalt skapande. Vi vet dessutom att tjejers intresse för tekniska ämnen ökar när de har en kvinnlig förebild inom området och vi vill visa dem vilka möjligheter ny teknik och innovation kan erbjuda, säger Joke Palmkvist, ansvarig skola och högre utbildning på Microsoft.

Kodcentrum och Microsoft anordnar ett par Girls in ICT-aktiviteter varje år, som är just mötesplatser där unga tjejer möter kvinnor från IT-branschen och får ställa frågor och tillsammans utforska digital teknik. Vi märker en stor skillnad på tjejernas delaktighet och engagemang när det är enbart tjejer som möts.

Stina som jobbar på Microsoft är en av förebilderna tjejerna får träffa.

Så vårt tips är att erbjuda mötesplatser där tjejer får möta kvinnliga förebilder som jobbar med IT så att de kan berätta vad de arbetar med, hur olika intressen och passioner kan få utlopp inom ett IT-jobb och hur utveckling av digital teknik kan hjälpa oss att lösa samhällsutmaningar. Låt tjejer ta plats och få känna sig självsäkra när de utforskar digital teknik. Det kan du göra genom att anordna trygga mötesplatser där tjejer få prova på programmering och digitalt skapande, utan killar och tillsammans med enbart kvinnliga handledare, till exempel en teknikklubb på skolan med kvinnliga fritidspedagoger!

Kodcentrums kontakt: Lisa Söderlund

Microsoft: Rebecka Andersson