Meny

Meny

 • Lisa - vår nya verksamhetschef

  Blogginlägg

  Lisa Söderlund

  Nu kan vi äntligen avslöja att vår projektledare för pedagogik och skola, Lisa Söderlund, kliver in som verksamhetschef för Kodcentrum. Tillsammans med kommande generalsekreterare kommer Lisa att ansvara för att Kodcentrums verksamhet planeras och genomförs i enlighet med Kodcentrums stadgar, strategi, verksamhetsplan och till största nytta för vår målgrupp. 

  För föreningen känns det otroligt positivt att Lisa har varit med länge och har en gedigen erfarenhet av Kodcentrums alla verksamhetsområden, något som kommer att vara värdefullt i hennes nya roll. Lisa startade sin resa med Kodcentrum våren 2015 som ansvarig pedagog och tog fram det pedagogiska innehållet till våra kodstugor. Under åren har hon även hunnit med att jobba som ansvarig för Kodboken.se och för kommunikation. Lisa ser verkligen fram emot att nu få möjlighet att ta ett övergripande grepp om hela verksamheten.

  Lisa tillsammans med volontärer under volontär MeetUp i Stockholm.

  - Jag vill fokusera våra krafter där vi verkligen kan vara med och göra skillnad och lyfta frågor där Kodcentrum kan ha en stark röst, som exempelvis i frågor om jämlikhet och inkludering när det kommer till hur programmering introduceras till barn och unga, säger Lisa.

  I rollen som verksamhetschef kommer Lisa att verka för samskapande med föreningens volontärer, partners, skolor, kommuner samt andra aktörer inom ideell och offentlig sektor. Hennes uppgift kommer att vara att samordna föreningens verksamhetsområden internt, så väl som att hitta former för externa samarbeten med andra som har liknande vision och syfte som Kodcentrum.

  Lisa och Kajsa från Mattecentrum testar nya rymduppgifter med elever från Södermalamsskolan.

  - Vi är ett komplement till de satsningar som skolor och kommuner gör för att stärka barn inom programmering och digital kompetens, både på fritiden och under skoltid. Vi vill också vara ett stöd för de lärare och pedagoger som nu precis har börjat arbeta med dessa frågor och som känner sig osäkra på hur de ska göra.

  Under 2018 projektledde Lisa de lärarkodstugor som pilottestades i Stockholm, Göteborg och Uppsala, men där själva tillfällena leddes av volontärer med lång erfarenhet från våra kodstugor för barn.

  - Kodcentrums största styrka finns hos våra fantastiska volontärer som kan ge sitt perspektiv på programmering och digitalt skapande utifrån att vara yrkesverksam inom IT-branschen. Det är i mötet mellan dessa volontärer från IT/ tech-sektorn och de barn och lärare som kommer till vår verksamhet, som det uppstår något alldeles speciellt, berättar Lisa.

  Lärarkodstugan på Spotify i Stockholm hösten leds av Lisa tillsammans med volontärer.

  Samarbetet med volontärerna är en av de roligaste delarna med jobbet, menar Lisa. Men med bakgrund som pedagog brinner hon allra mest för att lyfta barns idéer och kreativa skapande.

  - Jag vill stärka barn som medskapare i vårt digitala samhälle. Det krävs en förståelse och ett självförtroende för att våga ta del av det digitala, både som medborgare men också som framtida yrkesverksamma. Alla barn kommer inte att vilja jobba som programmerare, men alla kommer använda sig av digitala verktyg för att kunna vara med att påverka och förbättra!

  Med de orden känns det otroligt tryggt att ha Lisa i rollen som verksamhetschef när vi nu under 2019 satsar på att utveckla våra verksamhetsområden för att ytterligare lyfta barns röster, idéer och kodarprojekt.

 • Lärarkodstugorna blev en succé – nu fortsätter vi!

  Blogginlägg

  Under förra året pilottestade vi lärarkodstugor i tre orter, Stockholm, Göteborg och Uppsala, med stöd av Jacob Wallenbergs stiftelse. Utvärderingen visar att lärarna som deltog var nöjda, 100% upplevde att de kunde använda sin nya kunskap i undervisningen och 96% upplevde sig få en ökad förståelse för programmering. Nu vill vi fortsätta och söker kommuner och skolor som vill hänga med på resan!

  Volontären David håller i introduktion i att skapa spel i Scratch.

  Lärarkodstugorna tog avstamp i en lärdom från våra tidigare möten med lärare som uttryckte en frustration över korta punktinsatser, som att få gå enstaka workshops i programmering, och en önskan om mer kontinuerlig fortbildning eller mentorskap med möjlighet att testa sig fram, diskutera och omsätta sin kunskap i praktiken.

  Lärare skapar fotbollsspel med hjälp av programmeraren David. Foto: Johan Larsson

  Därför skapade vi en lärarfortbildning med fokus på kunskapsutbytet mellan Kodcentrums volontärer, med lång erfarenhet av att introducera barn till programmering i våra kodstugor, och lärarna som bäst känner eleverna och vad som fungerar i skolmiljön. Lärarna fick testa olika uppgifter, så väl datorfria som digitala övningar, först i kodstugan och därefter med sina elever i skolan, för att sedan diskutera hur det fungerat vid nästa tillfälle med lärarkollegor och volontärer i kodstugan.

  - Det har varit ett enormt guldläge att få gå tio gånger gratis i Göteborg! Jag var så grymt imponerad av volontärerna, de får högsta betyg. De gav både bra uppgifter och bra hjälp på en lagom nivå. Lärarkodstugan har varit bättre än många andra utbildningar med professionella utbildare, sade läraren Majja från Jörlandaskolan efter att hon gått i lärarkodstugan i Göteborg våren 2018.

  Programmeraren Jon instruerar hur variabler fungerar i Scratch.

  Lärare blir ambassadörer

  Lärarkodstugorna genomfördes med stöd av Jacob Wallenbergs stiftelse och Stockholm stad, samt i samarbete med Uppsala kommun, Uppsala Universitet, Spotify och Center för Skolutveckling i Göteborg.

  En tanke med lärarkodstugorna har varit att lärarna som går där sedan kan bli ambassadörer på sina egna skolor och föra kunskaperna från kodstugan vidare till sina kollegor, även de som kanske inte själva söker sig till liknande fortbildningar.

  ”Samtidigt som lärarkodstugan har jag utbildat 18 lärare i programmering på min skola! Tillsammans så undervisar vi 18 lärare i vår tur ca 250 elever. Detta med stöd av eller enbart med hjälp av materialet från Kodboken.se. Vi har bland annat testat Robotkompis med uppdrag, interaktiva berättelser, sorteringslekar och givetvis grundläggande Scratch”, beskrev Majja från Jörlandeskolan. 

  Full tankesmedja i lärarkodstugan i Göteborg.

  Våga misslyckas!

  Våra utvärderingar från lärarkodstugorna visar att lärarna har varit nöjda med upplevelsen. Eftersom vi testade några olika upplägg och omfattning, från 3 till 10 tillfällen, kunde vi också se att fortbildningen fick bättre resultat ju fler tillfällen som erbjöds. Sammantaget visade utvärderingarna att:

  Så här tyckte lärarna om lärarkodstugan.

  • 100% tyckte att det som de testat i lärarkodstugan var användbart för att introducera programmering i undervisningen
  • 96 % upplevde att de fått en ökad förståelse för programmering av lärarkodstugan
  • 91% tyckte att programmering var roligt, en ökning från 45% vid lärarkodstugans start

  Något som våra volontärer är bra på är att lära ut att det är ok att misslyckas. Att man kan prova sig fram och att det kan finnas flera lösningar på ett och samma problem. Volontärerna i lärarkodstugan kan avdramatisera programmering som ämne med sitt avslappnade förhållningssätt och inställningen att ”Vi löser det här!”. Kodstugan är till för att lära av varandra och lösa problem tillsammans.

  - Jag har förstått att programmerare löser problem på samma sätt som vi andra. Idag när jag tittar på skrivningarna i läroplanen så kan jag skratta åt dem, det här kan jag ju nu! Innan när förstod jag inte vad det var jag skulle göra. Det har tagit mig 10 veckor att inse, men nu kan jag undervisa alla mina årskurser. Jag behöver ingen högskolekurs på lärarhögskola för att undervisa i programmering, menade Majja från Jörlandaskolan.

  Lärarkodstugan på Spotify i Stockholm

  Vi fortsätter under 2019!

  Vi har nu beviljats stöd från Jacob Wallenbergs stiftelse för att implementera och skala upp lärarkodstugorna under 2019 – men då genom samarbeten med kommuner och skolor som är intresserade av på ett långsiktigt och hållbart sätt erbjuda sina lärare denna möjlighet tillsammans med oss.

  Är ni intresserade av att samarbeta kring en lärarkodstuga? Hör av er till Lisa Söderlund, ansvarig för pedagogik och skola.

 • Volontärsporträtt - Samuel

  Blogginlägg

  Jag har fått äran att träffa vår volontär Samuel Genheden. Han har varit volontär för Kodcentrum i Göteborg i tre år, han har även varit ordförande i lokalkommittén i Göteborg under verksamhetsåret 2017 - 2018. Idag arbetar han som konsult inom Data Science, han ser att jag tittar frågande på honom, han förklarar...

  Samuel introducerar blivande volontärer till Kodcentrums verksamhet. 

  - Alltså jobbar jag med att analysera stora datormängder för att förbättra olika produkter. För tillfället är jag på ett uppdrag hos Volvo Lastvagnar där jag utvecklar mjukvara för att testa lastbilar med hjälp av data från testkörningar. Det kan exempelvis handla om att jag kollar på vad utsläppen innehåller.

  Intresset för programmering väcktes tidigt

  Samuels far introducerar honom till programmering redan när han är 10-11 år. Han börjar med att visa hur logiska grindar fungerar genom att rita på papper och Samuel fastnar direkt för logiken i det datalogiska tänkandet. När hans far köper en dator ett par år senare blev det ganska naturligt att börja koda tillsammans.

  - Jag har alltid velat förstå tekniken bakom saker och ting, och där var alltid farsan en viktig del. Vi kunde skruva isär hans gamla CD-spelare när han köpte en ny - för att ta en titt på kretskorten. Så istället för att jag spelade spel, så började jag att koda olika typer av program och spel.

  Samuel, Jon och Johanna funderar över hur kodstugan kan bli bättre under volontär meetupen 2018.

  Beslutet att bli volontär

  När Samuel flyttade till England stötte han för första gången på föreningar som på olika sätt introducerar barn och unga till programmering. Han tyckte att det verkade intressant och blev sugen på att engagera sig i något liknande på hemmaplan.

  - När jag flyttade tillbaka till Sverige så Googlade jag runt och hittade Kodcentrum. För mig ligger utbildning och mentorskap nära hjärtat och Kodcentrum gav mig möjligheten att kombinera detta med mitt intresse för programmering. 

  Han har undervisat en del på universitetet så hade en del pedagogisk erfarenhet när han började som volontär för Kodcentrum. Något som han märkte direkt var att det är helt annorlunda att arbeta med barn och såg det som en utmaning och chans till personlig utveckling.

  Samuel håller en presentation på en lärarworkshop under Hour of Code 2018.

  - I kodstugorna krävs en helt annat anslag och pedagogik. Så jag har helt enkelt lärt mig att jobba med barn. I och med mitt engagemang först i Göteborgs kodstuga och sen i lokalkommittén så har jag lärt mig att arbeta i en förening och att leda ideellt arbete. För mig är jobbet med kodstugorna och kommittén något av det roligaste som jag gör. Det är världens bästa volontärgig, brukar jag säga. Visst är jag lite trött och sliten i slutet av terminerna, men när det är två, tre veckor kvar till terminsstart så spritter jag alltid av ny energi. 

  Samuel hjälper en deltagare att skapa spel i kodstugan på Sigma i Göteborg. 

  Ideellt engagemang - en hjärtefråga

  Det råder inga tvivel om att Samuel brinner för sitt engagemang i kodstugan, jag kan riktigt se glöden i ögonen när vi pratar om hans erfarenheter. När jag frågar vad hans bästa minnen från kodstugan är har han svårt att välja, så han berättar om två minnen som etsat sig fast.

  - Ett specifikt minne är avslutningen för min första termin, HT-2015. Det har varit en kaotisk termin, med undermåliga datorer och lokal. Så sista tillfället får vi vara i en annan sal - det är nedsläckt, julmysigt, vi bjuder på fika och sätter upp datorerna. Och allt blir så bra: barnen har lärt sig något! De visar upp roliga och finurliga projekt. Och sen vill de ha mer - de frågar vad de kan göra härnäst. 

  - Ett mer ospecifikt minne: men det är starten av andra eller tredje terminen på Spotify, HT-2016/VT-2017.  Vi volontärer träffas en timme innan start för att preppa: vi jobbar effektivt i olika “stationer”. Någon sätter på klisterlappar på datorerna, någon annan skriver inloggningsuppgifter på ett papper, en tredje loggar in på Scratch. Kodstugan är som en väloljad maskin och när barnen kommer rullar allt bara på, och vi får en flygande start på terminen.

  Julfika i kodstugan på Spotify i Göteborg

  Vi säger hej då vid Järntorget i Göteborg och jag går ifrån vårt möte med ett leende på läpparna. Det är verkligen någonting alldeles särskilt med ideellt engagemang, att hitta det där man brinner för och som fyller en med glädje. Jag tror att det är just därför som våra kodstugor är så omtyckta, det finns så mycket hjärta i våra volontärers arbete. 

 • Mötesplatser våren 2019

  Blogginlägg

  Efter en termins erfarenhet och lärdomar av kodstugan och barnhacken och med en skön julledighet färskt i minnet är team Mötesplatser sugna på att pröva våra lite starkare vingar under våren 2019.

  2018 har varit ett händelserikt år med tre nya kodstugor i Örebro, Karlstad och Göteborg och inte mindre än 21 barnhack i bagaget. Med nya perspektiv och mer resurser startar vi året med att uppdatera kodstugornas pedagogik och rutiner utifrån de utvärderingar deltagare och volontärer har gjort under 2018. 

  Förutom att driva och förbättra kodstugor och barnhack har team Mötesplatser en del långsiktiga förbättringsprojekt på gång. Några av våra planer för VT19 är:

  • Att pilot-testa en uppdaterad volontärintroduktion
  • Att testa och utvärdera ett upplägg för Kodkupor, en lokalt driven variant av kodstugan
  • Att paketera barnhacken och hitta ett sätt att utvärdera vad barnen lärt sig
  • Att vidareutveckla våra metoder för att nå en jämn fördelning mellan pojkar och flickor i deltagargrupperna samt mellan kvinnor och män i volontärgrupperna. 

  Teamet VT19 blir dessutom förstärkt av Anna Ramsay Aigrot, vikarierande projektledare på Mötesplatser. Anna kommer jobba sida vid sida med Stina under januari och februari innan hon helt tar över Stinas roll medan hon går på föräldraledighet. 

  Anna är en glad och chokladälskande person som gillar att träffa nya människor särskilt barn, unga och hundar. Hon har tidigare varit engagerad som mentor för nyanlända ungdomar och som volontär i Röda korsets läxhjälpsverksamhet i Rinkeby. Hon brinner för att skapa ett mer integrerat Sverige med barn och unga i fokus. En lite längre presentation av Anna kommer i veckorna. 

 • Vilket fantastiskt år

  Blogginlägg

  Det stundas julledighet och vi vill passa på att tacka deltagare, volontärer, föräldrar, lärare, samarbetsskolor, pedagoger, partners och sponsorer för ett fantastiskt fint och händelserikt 2018. Under året har vi tack vare er mött totalt 2172 barn, 462 lärare och engagerat 130 volontärer, vilket är mer än någonsin tidigare.

  Ronnie Schmidt på IFS-barnhack

  2018 har på många sätt varit ett minnesvärt år där gått in i en helt ny utvecklingsfas som banat vägen för en minst sagt spännande framtid. Det vill vi rikta ett enormt tack till vår generalsekreterare Ronnie Schmidt för. Det kommer att bli stora skor att försöka fylla nu när Ronnie går vidare mot nya utmaningar. Det har varit en förmån att få arbeta sida vid sida med Ronnie och hans outtröttliga engagemang som under året bland annat lett till följande.

  Tre kodande systrar på Påsklovshacket på Microsoft

  • Från Skellefteå i norr till Malmö i söder har vi haft 24 kodstugor igång, 11 st under VT och 13 st under HT. Här har vi mött 407 barn, varav 39 % flickor.
  • Vi har startat hela tre nya kodstugor i Örebro, Karlstad och på Chalmers i Göteborg, varav två av dem i städer där vi tidigare inte haft någon verksamhet.

  Första tillfället på den nystartade kodstugan i Örebro CAB Group

  • 21 barnhack har genomförts, där vi har mött 1765 st barn.

  Nordnet-hacket med 39 glada barn från Snösätra skolan

  • Vi har pilottestat fyra lärarkodstugor i tre städer, Göteborg, Uppsala och Stockholm, med projektstöd från Jacob Wallenbergs stiftelse. 
  • Vi har även medverkat under SETT Stockholm och SETT Syd där vi tillsammans med Skolverket har haft Masterclass för lärare.

  Lärarkodstugan i Uppsala

  • Dessutom har vi genomfört 20 st andra lärarworkshops med totalt 236 deltagare.

  Hour of Code i Göteborg

  • Alla lärare vi har mött har i sin tur nått ut till omkring 9 200 barn.

  Lärarkodstugan på Spotify i Stockholm

  • Nyanställt 3 personer, två projektledare för mötesplatser och en kommunikatör.
  • Vi åkte förväntansfulla upp till Skellefteå för att koda tillsammans med 500 barn i Skellefteå Arena, men fick lära oss den hårda vägen att det är ok att misslyckas, när internet var utslaget i hela staden.

  500 barn i Skellefteå arena

  • Under Almedalsveckan höll vi ett seminarium tillsammans med Microsoft på ämnet "Gäller det livslånga lärandet även för lärare".

  Den kunniga panelen som talade på Almedalen

  • På Internetdagarna talade vi om "Vad en programmerare kan lära barn", men mycket värdefull input från våra volontärer. 
  • Vi har haft en fantastisk MeetUp för alla volontärer under två dagar med fokus på pedagogik och utveckling av kodstugan som möjliggjordes med stöd från Postkodstiftelsen.

  volontär meetup

  Skapande workshop under volontär MeetUp tillsammans med RISE

  • Tillsammans med RISE Interactive, våra volontärer och Advisory Board, har vi lagt grunden till en helt ny pedagogisk handbok för våra volontärer.

  Kreativ workshop med RISE Interactive

  • Användningen av Kodboken har ökat med hela 44 %, gentemot föregående år.
  • Kodboken har dessutom fyllts på med en massa nya Scratch uppgifter och datalogiska lekar som utvecklats av både kansli och volontärer. 

  Med det vill vi önska Ronnie ett stort lycka till i framtiden och önska er en God jul & Gott Nytt år.

  Kodcentrums kansli: Katharina, Sanna, Jessica, Lisa, Marie och Stina