Meny

Meny

 • Sigma och kodcentrum på Vetenskapsfestivalen

  Blogginlägg

  mobprogrammering

  Volontären Mario Sannum mobprogrammerar med en förskoleklass.

  Sigma IT Consulting och Kodcentrum samarbetar under Vetenskapsfestivalen i Göteborg. Under rubriken Hacka spelet vill man inspirera barn att programmera, skapa spel, hitta buggar och lösa kluriga problem tillsammans. Barnen kan också prova att programmera utanför skärmen och styra sina kompisar som robotar i ett spel på golvet!

  - Vi är otroligt stolta att tillsammans med Kodcentrum kunna erbjuda skolbarn en inblick i programmeringens värld och visa vilket spännande jobb det är, säger Beatrice Silow, kommunikations- och kulturchef på Sigma IT Consulting.

  - Vi har länge påpekat vikten av att barn och unga tidigt kommer i kontakt med IT och programmering. Sigma har av den anledningen tillsammans med Kodcentrum anordnat kodstugor för skolbarn, som är intresserade av att lära sig programmera. Därför är det glädjande att alla i grundskolan till hösten äntligen kommer att ha digitalisering och programmering på schemat.

  hacka spelet

  Sigma och Kodcentrum inspirerar barn att programmera på Vetenskapsfestivalen i Göteborg.

  Idag råder det en stor brist på IT- och teknikkompetens och IT & Telekomföretagen har presenterat en komptensrapport som visar en brist på 70 000 personer inom IT-branschen till år 2022. Sigma vill vara med och lösa denna brist. Från företagets sida, förutom att samarbeta med Kodcentrum för att säkra IT-kompetens på lite längre sikt, samarbetar man med Pink Programming för att få fler kvinnor intresserade av programmering samt att man även verkar för att få in fler kvinnliga förebilder och kvinnliga ledare på företaget. Sigma driver även nätverket Sigma Smart Women Society, där kvinnliga profiler inspirerar och visar vägen till IT-branschen.

  Vetenskapsfestivalen i Göteborg är Sveriges största kunskapsfest och ett av Europas ledande populärvetenskapliga evenemang. Syftet är att skapa en positiv attityd till forskning och vetenskap och att uppmuntra till högre studier. Varje år görs drygt 70 000 besök på festivalens. Festivalen är tvärvetenskaplig och består av tre program: ett skolprogram, ett fackprogram och ett program öppet för alla.

  Vetenskapsfestivalens program för skolan pågår 16–27 april och det öppna programmet för allmänheten är den 17–22 april. Mer info finns på vetenskapsfestivalen.se.

  För mer information

  Beatrice Silow, Kommunikations- och kulturchef, Sigma IT Consulting, beatrice.silow@sigma.se+46 703 79 1506

  Sanna Filipsson, Kommunikatör, Kodcentrum, sanna@kodcentrum.se

 • Information inför Kodcentrums årsmöte

  Blogginlägg

  Foto: Sophie Johansson, Claremont, Stadshushacket

  Kodcentrums årsmöte är lördagen den 28 april kl 13.00 på Norrsken House, Birger Jarlsgatan 57C i Stockholm.

  Utlysning, dagordning och propositioner från styrelsen framgår av utlysningen till Kodcentrums årsmöte.

  Komplettering av handlingar till årsmötet:

  // Kodcentrums styrelse genom ordförande Marie Welin

 • Microsoft och Kodcentrum bjöd in till Påsklovshackathon

  Blogginlägg

  Tisdag den 3 april anordnade Microsoft och den ideella föreningen Kodcentrum ett påsklovshackathon för barn och föräldrar i Akalla. Totalt deltog ett trettiotal barn och föräldrar från hela Stockholm. Under dagen lärde de sig mer om digitalt skapande och säkerhet online.

  påsklovshackaton

  Under påsklovet bjöd Microsoft och Kodcentrum in till ett påsklovshackathon i Microsofts lokaler i Akalla. Tillsammans med volontärer från Kodcentrum och Microsoft lärde sig barn från Stockholmsområdet mer om digitalt skapande.

  Mireya & Marlowe

  På plats var även Kodcentrums volontärer Mireya Anderhag, 13 år, och Marlowe Fulton, 14 år. De är båda medlemmar i Kodcentrums Advisory Board som består av fem medlemmar mellan 12-14 år, som vill inspirera och stötta andra barn som delar programmeringsintresset. Förutom att vara volontärer fungerar de som bollplank för att testa och utveckla innehåll på Kodcentrums sajt Kodboken.se, en digital plattform som introducerar barn och unga till programmering och digitalt skapande.

  Micro bit

  På programmet stod programmering, en introduktion till Scratch, Minecraft och Micro:Bit samt datalogiska lekar. Syftet var att ge barnen en inblick i hur man skriver kod och pratar med datorer.

  robotkompis

  "I en alltmer digitaliserad värld blir programmeringskunskaper och en förståelse för hur digitala tjänster och produkter fungerar allt viktigare. Det är en förutsättning för att kunna ta del av viktiga samhällsfunktioner, påverka samhällsutvecklingen och vara en kritisk konsument av digitala produkter och tjänster. Därför är introduktionsdagar, som det här hackathonet, viktiga för att väcka barns intresse och öka förståelsen för vad man kan skapa med kod”, säger Ronnie Schmidt, generalsekreterare för Kodcentrum.

  kritisk konsument

   

  Från digitalt skapande till att surfa säkert

  För föräldrarna låg säkerhet online i fokus. Joke Palmkvist, ansvarig skola och högre utbildning på Microsoft, höll i en föreläsning om att surfa säkert. Statistik som finns tillgänglig via nätverket Surfa Lugnt visar att 78 procent av alla 9 - 12 åringar har en egen smartphone. Den vanligaste aktiviteten för ungdomar mellan 13 - 18 år är just sociala medier.

  surfa säkert

   

  ”Internet är en naturlig del av ungas vardag och användarna blir allt yngre och yngre. Eftersom de unga är på nätet behöver vi vuxna också vara där”, säger Joke Palmkvist.

  Andelen barn som utsatts för så kallad nätmobbning eller kränkningar online är dock relativt låg. Ca 83 procent menar att de inte utsatts för hat eller mobbning på nätet. I de fall där nätmobbning förekommer handlar det ofta om kränkningar i barn och ungdomars miljö som flyttar ut i sociala medier.

  ”Barn och unga rör sig snabbt på nätet och hittar nya appar. Det är viktigt att vara en ansvarsfull vuxen och vara närvarande i ditt barns vardag på nätet. Prata om sociala medier och om nätet precis som du frågar vad som hänt i skolan”, säger Joke.

  barnsäkerhet

   

  Fyra tips kring barnsäkerhet online:

  • Prata om nätet – gärna varje dag. Man kan till exempel fråga vilka typer av tjänster ditt barn har installerat på mobilen. 
  • Lär dig själv! Surfa runt på olika ungdomssidor. Ta reda på hur du gör om du behöver anmäla något.
  • Sätt upp gemensamma regler. Diskutera vad som är okej att publicera på nätet och sociala medier. 
  • Var en bra förebild. Reflektera över ditt eget användande av nätet och sociala medier.

  Fler rekommendationer om ungas nätvardag finns på Surfa Lugnt.

   

  För mer information kontakta:

  Sanna Filipsson, kommunikatör Kodcentrum, sanna@kodcentrum.se.
  Joke Palmkvist, ansvarig skola och högre utbildning på Microsoft, joke.palmkvist@microsoft.com.

   

  Text: Rebecka Andreasson, Communicaton Manager, Microsoft

  Bilder: Sanna Filipsson, Kommunikatör, Kodcentrum

   

 • Utlysning Kodcentrums årsmöte

  Blogginlägg

  Foto: Sophie Johansson, Claremont, Stadshushacket

  Inbjudan

  Det har blivit dags för Kodcentrums årsmöte, som detta år kommer hållas lördagen den 28 april kl 13 på Norrsken House, Birger Jarlsgatan 57C, i Stockholm.

  Kodcentrums årsmöte är ett tillfälle då engagerade medlemmar samlas för att diskutera föreningens framtid. Vi i styrelsen och på kansliet hälsar alla våra medlemmar varmt välkomna till 2018 års årsmöte och ser fram emot ett härligt möte med er alla! 

  Fr o m detta årsmöte har alla enskilda medlemmar förslags-, röst-, och yttranderätt, då vi förra årets beslutade om att ta bort lokalavdelningarna och det ombudsförfarande som då gällde.

  Sista anmälningsdag för ditt deltagande är 2018-04-16. Anmälan görs till info@kodcentrum.seSkriv "anmälan årsmöte" i ämnesraden.

  Dagordning
  Dagordning för mötet finns här.

  Förslag till valberedningen

  Kodcentrums valberedning tar gärna emot rekommendationer på lämpliga kandidater till styrelsen. Maila till valberedningen@kodcentrum.se senast 2018-03-30.

  Valberedningen består av:

  • Hannah Pettersson
  • David Lindvall
  • Fredrik Lundgren

  Inlämnande av motioner till årsmötet
  Till årsmötet kan medlemmar lämna in motioner för behandling. Senaste datum för detta är 2018-04-07 och de ska skickas till ordförande Marie Welin på marie@kodcentrum.se.

  Propositioner från styrelsen till årsmötet 

  Styrelsen fick i uppdrag på årsmötet 2017 att se över ändamålsparagrafen i Kodcentrums stadgar och ta fram en valberedningsinstruktion. Styrelsen har därmed inkommit med två propositioner till årsmötet.

  Vid frågor vänligen kontakta ordförande Marie Welin på marie@kodcentrum.se.

  Än en gång, hjärtligt välkomna till Kodcentrums årsmöte 2018!

  /Kodcentrums styrelse genom ordförande Marie Welin

 • Postkodstiftelsen ger stöd till Kodcentrum

  Blogginlägg

  Kodcentrum barn

  Nu kan vi stolt bekräfta att Kodcentrum får stöd från Postkodstiftelsen för att ge fler barn möjligheten att få en inspirerande introduktion till programmering och digitalt skapande.

  "Tillgången till det digitala språket är idag en viktig del för att kunna ta del av samhällsfunktioner och påverka samhällsutvecklingen. Inte minst påverkar det också möjligheterna på den framtida arbetsmarknaden. Men idag har inte alla samma förutsättningar att kunna lära sig det digitala språket. Vi är därför stolta över att stötta Kodcentrums projekt, som möjliggör för fler barn, oavsett kön och bakgrund, att på ett pedagogiskt och kreativt sätt att lära sig programmering och digitalt skapande", säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

   Inom ramen för projektet så kommer Kodcentrum under året att starta tre nya kodstugor i två nya städer, vi kommer att hålla utbildning och erfarenhetsutbyte för våra volontärer, utveckla det pedagogiska materialet som finns på Kodboken.se samt samverka med nya aktörer för att säkra långsiktigheten i vår verksamhet.

  ”Vi är fantastiskt glada och stolta över det här stödet från Postkodstiftelsen som kommer att ge oss utökade förutsättningar under 2018/2019 för att nå fler barn på ett ännu bättre sätt och öka förståelsen för det digitala språket. Förutom att vi kommer att kunna nå fler barn så ger stödet oss även möjligheten att utveckla vårt pedagogiska material och stärka våra fantastiska volontärer som varje vecka ideellt engagerar sig för att ge barn så bra förutsättningar som möjligt” säger Ronnie Schmidt, genereralsekreterare för Kodcentrum.

  Foto: Sophie Johansson