Meny

Meny

FAQ

Här finns några av de vanligaste frågorna som vi får. Undrar du över något som du inte kan hitta svar på här, kontakta oss gärna. 

Vad är Kodcentrum?

Kodcentrum är en ideell förening som helt gratis introducerar barn i åk 4-6 till programmering och digitalt skapande. Föreningen arbetar för att alla barn ska få möjlighet att prova på, inspireras och utforska den digitala världens möjligheter oavsett bakgrund, skola eller tillgång till förkunskap och digital teknik.

Kodcentrum driver även sajten kodboken.se; en sajt för dig som vill komma igång med programmering och digitalt skapande. Allt material på sajten är helt gratis att använda.

Vad är programmering/kodning?
Programmering handlar om att instruera en maskin, eller en del av en maskin, att utföra ett visst arbete. Detta gör man via ett så kallat programspråk som översätts till kod, som maskinen kan läsa av och tolka. Exempel på en maskin kan vara en dator eller en robot.

Varför finns Kodcentrum?
Kodcentrum ser en framtida värld där grundläggande programmeringskunskaper är en förutsättning för att kunna ta del av viktiga samhällsfunktioner och -tjänster.

I en alltmer digitaliserad värld vill Kodcentrum erbjuda barn grundläggande kunskaper inom programmering och digitalt skapande. Genom ett nationellt nätverk av kunniga volontärer inom ämnet, vill Kodcentrum ge barnen en möjlighet att introduceras till programmering och digitalt skapande för att få en förståelse för dess olika användningsområden.

Kodcentrum vill bredda bilden av vem som kan arbeta med IT/ teknik och programmering och på så sätt minska gapet till framtida studier och arbeten. Kodcentrums vision är en digital demokrati, ett samhälle där alla som vill, också aktivt kan producera medborgarnytta genom kunskap om programmering.

Vad är en kodstuga?
Kodcentrums kodstugor ger en gratis introduktion till programmering och riktar sig till barn och unga utan tidigare förkunskaper. Kodstugan är en terminsbaserad fritidsaktivitet på en och en halv timme i veckan efter skoltid.

I kodstugan finns volontärer, som har ett stort intresse för teknik och pedagogik och flera yrkesverksamma eller studerande programmerare, på plats för att introducera deltagarna till kodarverktyget Scratch. Vid varje tillfälle får deltagarna uppgifter att arbeta med i egen takt, volontärerna hjälper till och svarar på frågor.

Hur avancerad är programmeringen ni lär ut?
I kodstugan lär sig deltagarna programmeringsspråket Scratch som är framtaget av det amerikanska universitetet MIT och anpassat efter barn och unga mellan 8-16 år.

Scratch är ett blockbaserat programmeringsspråk som på ett kreativt och utforskande sätt lär ut grunderna till programmering genom att låta användaren skapa interaktiva berättelser, spel och animationer. Våra uppgifter är framtagna för att passa barn i mellanstadiet, men går självklart att använda för både yngre och äldre barn.

Läs mer om Scratch här

Hur gör jag om jag vill engagera mig som volontär? 
Du kan engagera dig som volontär i någon av våra kodstugor, eller för att till exempel skapa och utveckla uppgifter till Kodboken.se eller Koda i skolan. För att bli volontär gör du en intresseanmälan här på vår hemsida. Du behöver även skicka in ett utdrag från belastningsregistret. 

Läs mer och anmäl ditt intresse som volontär här. 

Varför är programmering viktigt?
Kodcentrum ser en framtid där IT-kunskaper är förutsättningen för att kunna ta del av viktiga samhällsfunktioner och demokratiska rättigheter. Kunskaper om kodning blir viktiga för att kunna vara med och påverka samhällsutvecklingen i stort och i smått.

Hur finansieras Kodcentrum?
Kodcentrum är en ideell förening som finansieras via företagssamarbeten, statliga medel samt stiftelser och fonder. Kodcentrums huvudsponsorer är Spotify, Sigma IT, Ericsson och Microsoft. Vi får statligt och kommunalt stöd från Skolverket och Stockholm Stad.

Vilka av FN:s globala mål arbetar Kodcentrum gentemot?
Kodcentrums arbete riktar främst in sig på mål nr. 4 "God utbildning för alla" och nr. 5 "Jämställdhet". Mer information om de globala målen hittar du här