Meny

Meny

FAQ

Här finns några av de vanligaste frågorna som vi får. Undrar du över något som du inte kan hitta svar på här, kontakta oss gärna. 

Vad är Kodcentrum?

Kodcentrum är en ideell förening som helt gratis introducerar barn och unga mellan 10-12 år till programmering och digitalt skapande. Föreningen arbetar för att alla barn ska få möjlighet att prova på, inspireras och utforska den digitala världens möjligheter oavsett bakgrund, skola eller tillgång till förkunskap och digital teknik.

Kodcentrum driver även sajten kodboken.se; en sajt för dig som vill prova på och komma igång med programmering och digitalt skapande. Allt material på sajten är helt gratis att använda.

Under 2016-2017 kommer vi även i projektet Koda i skolan tillsammans med lärare och elever att utveckla en modell för att introducera programmering och digitalt skapande i skolan. 

Vad är programmering/kodning?
Programmering handlar om att instruera en maskin, eller en del av en maskin, att utföra ett visst arbete. Detta gör man via ett så kallat programspråk som översätts till kod, som maskinen kan läsa av och tolka. Exempel på en maskin kan vara en dator eller en robot.

Varför finns Kodcentrum?
Kodcentrum ser en framtida värld där grundläggande programmeringskunskaper är en förutsättning för att kunna ta del av viktiga samhällsfunktioner och -tjänster.

I en alltmer digitaliserad värld vill Kodcentrum erbjuda barn och unga grundläggande kunskaper inom programmering och digitalt skapande. Genom ett nationellt nätverk av lokalföreningar och kunniga volontärer inom ämnet, vill Kodcentrum ge målgruppen en chans att introduceras till programmering och digitalt skapande för att få en förståelse för dess olika användningsområden. 

Kodcentrum vill bredda bilden av vem som kan arbeta med kodning och minska gapet till framtida studier och arbeten. Kodcentrums vision är en digital demokrati, ett samhälle där alla som vill, också aktivt kan producera medborgarnytta genom kunskap om programmering.

Vart och när började Kodcentrum?
Den 20:e maj 2014 hade Kodcentrum premiär på Carlssons Skola i Stockholm. I augusti samma år öppnade ytterligare en kodstuga upp på Vittra Brotorp i Sundbyberg och under hösten 2014 öppnade de första kodstugorna i Göteborg, Linköping, Uppsala och Umeå. Under 2017 bedrivs det kodstugor i Göteborg, Malmö, Skellefteå, Stockholm, Sundbyberg, Tensta, Umeå, Uppsala och Västerås.

Vad är en kodstuga?
Kodcentrums kodstugor ger en gratis introduktion till programmering och riktar sig till barn och unga utan tidigare förkunskaper. Kodstugan är schemalagda tillfällen, en och en halv timme i veckan efter skoltid, under en termin som utgörs av 9 tillfällen med uppehåll för lov- och helgdagar.

I kodstugan finns volontärer, yrkesverksamma eller studerande programmerare, på plats för att introducera deltagarna till programmeringsspråket Scratch. Vid varje tillfälle får deltagarna uppgifter att arbeta med i egen takt, volontärerna hjälper till och svarar på frågor.

Kan verkligen så små barn som 9 år lära sig att programmera?
Ja, forskning visar på att ju tidigare ett barn introduceras till programmering desto bättre är deras utvecklingspotential. Det finns ett brett utbud av pedagogiska appar som vänder sig till barn som ännu inte kan läsa och skriva. Det är aldrig för tidigt att börja så länge det finns ett intresse. 

Hur avancerad är programmeringen ni lär ut?
I kodstugan lär sig deltagarna programmeringsspråket Scratch som är framtaget av det amerikanska universitetet MIT och anpassat efter barn och unga mellan 8-16 år.

Scratch är ett blockbaserat programmeringsspråk som på ett kreativt och utforskande sätt lär ut grunderna till programmering genom att låta användaren skapa interaktiva berättelser, spel och animationer.

Läs mer om Scratch här

Erbjuder Kodcentrum privatundervisning?
Nej, Kodcentrum bedriver ingen privatundervisning. 

Hur gör jag om jag vill engagera mig som volontär?
Du kan engagera dig som volontär i någon av våra kodstugor, eller för att till exempel bidra till Kodboken.se och projektet Koda i skolan. För att bli volontär gör du en intresseanmälan här på vår hemsida och du behöver även skicka in ett utdrag från polisregistret. 

Läs mer och anmäl ditt intresse som volontär här. 

Varför är programmering viktigt?
Kodcentrum ser en framtid där IT-kunskaper är förutsättningen för att kunna ta del av viktiga samhällsfunktioner och demokratiska rättigheter. Kunskaper om kodning blir viktiga för att kunna vara med och påverka samhällsutvecklingen i stort och i smått.

Hur ser det ut med internet- och datoranvändning  i Sverige?
Svenskarna toppar tillsammans med de andra nordiska länderna och Holland listan över länder med den högsta internetanvändningen i världen. Av hela befolkningen med en övre åldersgräns på 74 år, är drygt 90 % internetanvändare. 

Sverige är en IT-nation med många framgångsrika företag och innovationer som Spotify, Skype och Minecraft. 

Enligt IT & Telekomföretagen var 2015 28 % av de som arbetar i IT-branschen kvinnor.

Vad behöver ni hjälp med?
Kodcentrum behöver sponsorer från näringslivet och volontärer. Vill du veta mer om hur just du kan sponsra Kodcentrum? Kontakta ronnie@kodcentrum.se

Hur finansieras Kodcentrum?
Kodcentrum är en ideell förening som finansieras via företagssamarbeten, statliga medel samt stiftelser och fonder. Kodcentrums huvudsponsorer är Informator Utbildning, Spotify, Sigma IT, Ericsson och Microsoft. Vi får statligt och kommunalt stöd från Vinnova, Skolverket och Stockholm Stad.

Läs mer om Kodcentrums partners här.  

Vilka av FN:s globala mål arbetar Kodcentrum gentemot?
Kodcentrums arbete riktar främst in sig på mål nr. 4 "God utbildning för alla", 5 "Jämställdhet" och 10 "Minskad ojämlikhet".
Mer information om de globala målen hittar du här