Meny

Meny

Uppförandekod

Varför en uppförandekod?

Kodcentrums uppförandekod är en vägledning för styrelse, anställda och volontärer i Kodcentrum när det gäller vilka krav som organisationen har på hur man agerar när man företräder organisationen. Koden är också en vägledning för barn i Kodcentrums verksamheter, samarbetspartners, sponsorer, givare, lärare, pedagoger och den intresserade allmänheten, när det gäller vad man kan förvänta sig av en företrädare för Kodcentrum.

Kodcentrums uppförandekod

  • Vi väcker intresset för digitalt skapande och bidrar till att barn får möjligheten, självförtroendet och förmågan att skapa med kod.
  • Vi är samverkande, inspirerande och inkluderande i vårt sätt att bemöta varandra.
  • Vi är goda förebilder genom vårt uppförande i kodstugor, barnhack och övriga aktiviteter.
  • Vi är brobyggare och samarbetar med andra som vill väcka barns intresse för programmering och digitalt skapande.
  • Vi respekterar varandras olika roller och uppdrag samt verkar för allas lika värde.
  • Vi håller oss uppdaterade och accepterar gällande stadgar, regler och andra riktlinjer i föreningen.
  • Vi är drog- och alkoholfria när vi möter barn och unga i Kodcentrums verksamhet.
  • Alla vuxna har årligen inlämnat aktuellt polisregisterutdrag till Kodcentrums kansli.
  • Vi accepterar ingen form av kränkningar eller trakasserier och tar omgående ansvar för att vidta åtgärder enligt Kodcentrums riktlinjer för visselblåsning.

Om du misstänker att Kodcentrums inte följs, kontakta ansvarig person. Se information i våra Policy för visselblåsning.