Meny

Meny

Samarbeten som gör skillnad

Tillsammans med er kan vi nå fler barn med våra insatser – var med och stärk den digitala demokratin.

Genom att stötta Kodcentrum investerar ni Sveriges framtida kompetensförsörjning, förhindrar att barn hamnar i digitalt utanförskap.

Kodcentrum är en allmännyttig, ideell och icke vinstdrivande förening. Vår finansieringsmodell bygger på en kombination av statligt stöd, bidrag från stiftelser samt företagssamarbeten. Vi strävar efter att ha en bredd i vår finansiering för att vara kunna bedriva en långsiktig och hållbar verksamhet. Samarbeta med oss på det sätt som passar era förutsättningar, drivkrafter och mål. 

Samarbeta med oss på det sätt som passar era förutsättningar, drivkrafter och mål. Du kan bli huvudsponsor, stödpartner eller köpa gåvobevis.  

Vill du veta mer?

Hör av dig till Disa Jernudd:

0763-05 65 01 eller disa@kodcentrum.se