Meny

Meny

Samarbeten som gör skillnad

Tillsammans med er kan vi nå fler barn med våra insatser – var med och stärk den digitala demokratin.

Genom att stötta Kodcentrum investerar ni Sveriges framtida kompetensförsörjning, förhindrar att barn hamnar i digitalt utanförskap.

Kodcentrum är en allmännyttig, ideell och icke vinstdrivande förening. Vår finansieringsmodell bygger på en kombination av statligt stöd, bidrag från stiftelser samt företagssamarbeten. Vi strävar efter att ha en bredd i vår finansiering för att vara kunna bedriva en långsiktig och hållbar verksamhet. Samarbeta med oss på det sätt som passar era förutsättningar, drivkrafter och mål.

Punktinsater som gör skillnad!

Barnhack — 60 000 kr
Väck intresset för programmering och digitalt skapande genom att sponsra en barngrupp eller skolklass till att få en introduktion till programmering av era anställda tillsammans med Kodcentrum. Det blir en oförglömlig aktivitet för både er och barnen.

Läromaterial – 60 000 kr
Vår digitala plattform är fylld med läromaterial som används inom skolans undervisning, inom fritidsaktiviteter och av barn hemma. Var med och inspirera till ett roligt och kreativt material i form av ett uppdrag utifrån ert företags verksamhet.

Föreläsare – Pris enligt ök
Bjud in Kodcentrums kansli som föreläsare på konferens, event eller utbildning. Vi pratar gärna om bl a vikten av barns rätt till digital kompetens, digital demokrati eller lärarnas situation med programmering på skolschemat?

Lovkurs – 75 000 kr
Sponsra barn på din ort till att få en djupare förståelse för den digitala världen under ett skollov tillsammans med Kodcentrum och frivilliga från ert företag. Vi provar på analoga lekar, att gå från idé till prototyp i Scratch, varvat med pyssel och problemlösande.

Fortbildning – Pris enligt ök
Kodcentrum erbjuder fortbildning till lärare, pedagoger och bibliotekarier som önskar stöd och inspiration runt att introducera barn till programmering och digitalt skapande utifrån läroplanen eller som t ex öppen fritidsaktivitet.

Anpassat upplägg
Har du egna idéer på hur vi kan samarbeta? Kanske vill du kombinera fortbildning för pedagoger med ett barnhack eller bjuda in barn till en kreativ workshop kring ett problem ni behöver lösa. Kontakta oss så anpassar vi upplägg efter er efterfrågan.

Samarbeta med oss på det sätt som passar era förutsättningar, drivkrafter och mål. Du kan bli huvudsponsor, stödpartner eller köpa gåvobevis.  

Vill du veta mer?

Hör av dig till Disa Jernudd:

0763-05 65 01 eller disa@kodcentrum.se