Meny

Meny

Kodstugor

Våra kodstugor bedrivs med samarbetsskolor och partners lokalt runt om i Sverige. Vi har ingen öppen antagning till våra kodstugor utan jobbar med intag tillsammans med våra partners. Detta för att bygga kompetens och skapa synergier med de skolor vi samverkar med. 

I våra kodstugor ges barn och unga mellan 9-13 år en introduktion till programmering och digitalt skapande, helt gratis. Kodstugan är en fritidsaktivitet som leds av yrkesverksamma eller studerande programmerare. Dessa engagerar sig ideellt i verksamheten och fungerar även som förebilder för att visa bredden för vad som är möjligt att göra med kod.

Kodstugan riktar sig till barn och unga som inte har programmerat tidigare. Kodcentrum har tagit fram ett pedagogiskt upplägg som sträcker sig över en termin, 9 tillfällen, och som bygger på tre teman: berättelser, spel och program.

I kodstugan introduceras barnen till programmeringsspråket Scratch som är framtaget vid det amerikanska universitetet MIT och lär ut grunderna till programmering. Scratch består av visuella block som likt ett pussel byggs ihop för att skapa interaktiva animationer och spel. 

Testa projekt skapade i kodstugan!


Kodstugor för digital delaktighet

Sedan Kodcentrum grundades har intresset för att delta i en kodstuga varit väldigt stor. Till vårens termin stod 700 barn i kö för våra cirka 200 platser. Vi ser det som en bekräftelse på att det vi gör att viktigt och relevant i den alltmer digitala värld som vi lever i.

För att kunna möta efterfrågan och nå fler barn och unga ska Kodcentrum med stöd från Vinnova att utveckla en modell för lärare som vill komma igång med programmering i skolan. På så vi kan vi ge stöd till skolan som i sin tur ser till så att alla barn och unga får likvärdiga möjligheter att upptäcka programmering som kreativt verktyg.

Förutom denna nya riktning, kommer Kodcentrum framöver att arbeta tätare med kommuner och organisationer för att främja att alla barn och ungas ges samma möjligheter till digital delaktighet. Detta innebär att vi har avslutat den allmänna intagningen till våra kodstugor.